Hei!<br><br>Jeg har nå fått bekreftet at vi fritt kan bruke informasjonen fra Naturbase i OSM. Gode nyheter...<br><br>  - Gustav<br><br><br><i>Takk for henvendelse!<br><br>Svaret på begge spørsmål er ja.<br><br>Dere kan fritt publisere informasjon fra Naturbase i OpenStreetMap. Kildehenvisning knyttet til datasettet er tilstrekkelig, det behøver ikke ligge kildeinformasjon på det enkelte kartobjekt. Brukere som ønsker å gå mer i detalj kan henvises til vår karttjeneste, f.eks. ved lenke til Naturbase.<br>
<br>Oppdaterte kartdata er pr dato kun tilgjengelig gjennom kartløsningen (og bare i Shape-format). Husk å skrive hva dataene skal brukes til, vi liker å kunne dokumentere at våre data blir brukt på denne måten.<br><br>Informasjon om datasettet er lagt ut på Naturbase, se infoknapp til høyre for navnet på datasettet.<br>
<br>Jeg vil også informere om at vi har lagt inn en funksjonalitet som lister opp områder kommune- eller fylkesvis, se lenke fra startsiden til Naturbase eller fra informasjonssida om datasettet. Dette er en funksjonalitet vi vet mange brukere setter pris på, og dere kan jo vurdere å lenke til denne funksjonaliteten.<br>
<br>Som kjent er nedlastede data oppdaterte bare på nedlastingstidpunktet, og dette er en svakhet når datasettet er dynamisk. Verneområder i Naturbase er dynamisk, både fordi nye områder kommer til og fordi grensejusteringer av eksisterende områder forekommer. Jeg vil derfor minne om at vi også har publisert data fra Naturbase som WMS-tjeneste, se <a href="http://dnweb12.dirnat.no/wms/wmsinfodn/wms_info.asp">http://dnweb12.dirnat.no/wms/wmsinfodn/wms_info.asp</a>. Bruk av denne tjenesten sikrer at informasjonen er oppdatert til enhver tid.<br>
<br><br>Med vennlig hilsen<br><br>Pål Theodorsen<br>Seniorrådgiver, plan- og inngrepsseksjonen<br>Tlf. 73 58 09 52<br><br>Direktoratet for naturforvaltning<br>for liv i naturen og natur i livet<br><a href="http://www.dirnat.no">www.dirnat.no</a></i><br>