VPN mellom noder som ikke kan nå hverandre med radio

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Dec 4 20:23:29 CET 2013


[Jesper Henriksen]
> Desverre ikke. Utover selvsagt å sette dem opp og kanskje kjøre
> båndbredde-test eller lignende.

Jepp.  Det blir neste steg når ting fungerer. :)

> tinc skal ha det de kaller "switched mode", fungerer på lag 2. Det
> er lenge siden jeg sist brukte tinc, og da bare kortvarigt, så jeg
> husker ikke akkurat hvordan. Med openvpn oppnås det med "dev tap"
> eller eventuellt "dev foobar" samt "dev-type tap" for valgfritt
> navn.

Ah, utmerket tips.  Fant da
<URL: http://www.tinc-vpn.org/examples/bridging/ > som inneholder nok
tips til at jeg får et "ethernet"-grensesnitt.  "Mode = switch" i
/etc/tinc/dugnadsnett.no/tinc.conf er det som skal til. :) Dermed kan
det legges til med "batctl if add vpn", og jeg er klar til å forsøke å
nå andre. :)

> Openvpn funker fint så lenge den sentrale server kan nåes på
> offentlig IP, også selvom det betyr port forwarding gjennom NAT. Så
> vidt jeg husker er det samme tilfellet for tinc.

Nettopp.  Ble litt i tvil om "mesh"-egenskapene til tinc gjør at alle
må se hverandre, men det antar jeg vi finner ut av. :)

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the dugnadsnett mailing list