Velkommen til Maker Faire Oslo

Roger Antonsen rantonse at ifi.uio.no
Mon Dec 9 23:14:12 CET 2013


On 5. des. 2013, at 11:34, Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com> wrote:
> [Roger Antonsen]
>> Hei,
> 
> Hei.
> 
> Cc til prosjektlista for dugnadsnett.no, slik at alle
> prosjektdeltagerne vet status for får deltagelse på Maker Fair.  Merk
> at denne epostlista er offentlig tilgjengelig på internett via
> <URL: http://lists.nuug.no/pipermail/dugnadsnett/ >, slik at epostsvar
> blir offentlig tilgjengelig via søkemotorer etc. :)
> 
>> Tusen takk for din søknad om å delta på Maker Faire Oslo. Det er med
>> stor glede vi kan meddele at din søknad om deltakelse er blitt
>> innvilget. Vi setter stor pris på din deltakelse.
> 
> Veldig bra å få tilbakemelding på at søknaden kom frem og alt er i
> orden. :)

Fint. Jeg har nå lagt det ut her: http://makerfaireoslo.no/no/program/dugnadsnett

>> PS! Vi er nødt til å finne en god form på utstillingen. Du skriver
>> om en workshop, men dette høres ut som en stand hvor publikum kan
>> komme innom, spørre, få en demonstrasjon og se hvordan det
>> funker. Hva tenker du om dette? Eventuelt at du holder et foredrag
>> om prosjektet. Det kan også funke som en teaser for utstillingen.
> 
> Våre tanker for en workshop er å gå igjennom hvordan en kan sette opp
> sin egen mesh-node, enten på Raspberry Pi, en nett-dings støttet av
> openwrt eller på en bærbar datamaskin som kjører Linux, og forklare
> litt om hvordan mesh-nett som teknologi fungerer.  Vi har hatt en slik
> workshop internt allerede, og tror det kan også fungere på Maker
> Faire.

Vi er nødt til å finne en god form på det. Alternativ 1 er at dere har stand ved siden av Bitraf m.fl. og kjører verksteder der kontinuerlig eller til gitte tidspunkter. Alternativ 2 er at dere ikke har en stand, men at dere kjører et verksted i et eget rom til gitte tidspunkter. Hva ønsker dere?

>> Det er fint om du sender noen flere bilder som kan passe.
> 
> Foreløbig har vi lite visuelt å vise frem, men vi skal forsøke å få
> laget noen representative bilder.

Fint om dere sender noe. Foreløpig bruker vi det lille kart-bildet.

-- 
Med vennlig hilsen,
Roger Antonsen, Universitetet i Oslo, tlf. 97588742
Jon Haavie, Norsk Teknisk Museum, tlf. 93877763

Nettsider: http://makerfaireoslo.no
Facebook: http://facebook.com/MakerFaireOslo
Twitter: http://twitter.com/MakerFaireOslo


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/dugnadsnett/attachments/20131209/066731bb/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MFO_banner_600x100.png
Type: image/png
Size: 25263 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/dugnadsnett/attachments/20131209/066731bb/attachment-0001.png 


More information about the dugnadsnett mailing list