Kjøpe inn en liten bunke mesh-noder?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Dec 10 14:33:13 CET 2013


Hvis vi skal kjøpe en liten bunke mesh-noder, hva burde vi kjøpe.  La
oss anta at budsjettet er 5000,-.  Det burde gi oss 5-10 mesh-noder.
Hva burde vi bruke pengene på?  Det burde være på plass før Makers
Faire.

Innspill?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the dugnadsnett mailing list