Tinc som VPN-kobling mellom mesh-noder

Jesper Henriksen jesper at catnet.dk
Tue Dec 17 13:07:45 CET 2013


Ups, glemte at interfacet skal up'es for å funke. Og batman-adv vil
sikkert gjerne ha 1528 som MTU. Setter også txqueuelen til 5, som
anbefalt andre steder:

cat > /etc/tinc/dugnadsnett_no/action <<EOF
#!/bin/sh
ACTION="\$(basename "\$0")"

case "\$ACTION" in
    tinc-up)
        ifconfig "\$INTERFACE" up mtu 1528 txqueuelen 5
        batctl if add "\$INTERFACE"
    ;;
    tinc-down)
        batctl if del "\$INTERFACE"
        ifconfig "\$INTERFACE" down
    ;;
esac
EOF

On Tue, Dec 17, 2013 at 12:44:54PM +0100, Petter Reinholdtsen wrote:
> Det er på plass.

Og det funker. Takk :)

> Hvorfor kaller du nettet dugnadsnett_no i stedet for dugnadsnett.no?
> Jeg beholdt dugnadsnett.no som er det jeg har brukt så langt.

Det er fordi uci bruker punktum som separator:

uci set tinc.dugnadsnett.no=tinc-net
uci: Invalid argument

-- 
Jesper Henriksen <http://www.catnet.dk/>


More information about the dugnadsnett mailing list