Tinc som VPN-kobling mellom mesh-noder

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Dec 18 05:50:58 CET 2013


[Ole Aamot]
> cat /etc/tinc/dugnadsnett.no/hosts/linux

Lagt inn.  Men du bør nok velge et annet og litt mindre generelt navn
på sikt.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the dugnadsnett mailing list