[NUUG fiksgatami] Oslo kommune farer med tull i Teknisk ukeblad

Christer Gundersen christer at friprog.no
Wed Dec 7 09:27:45 CET 2011


Har snakket med Journalisten og han er åpen for å gjøre en ny sak som oppfølging.

Mvh Christer

----- Original Message -----
Fra: "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com>
Til: fiksgatami at nuug.no
Sendt: onsdag, 7. desember 2011 09:22:10
Emne: [NUUG fiksgatami] Oslo kommune farer med tull i Teknisk ukeblad


Dagens artikkel om FiksGataMi i Teknisk Ukeblad[1] har følgende sitat
fra Leif-Arne Kristiansen:

 – Vi har hatt mye kontakt med folkene bak Fiksgatami og diskutert
 mulige løsninger. Den tjenesten viste seg ikke å være avansert nok,
 siden den bare genererer en e-post til den aktuelle kommunen eller
 avdelingen. Vi er avhengig av å integrere slike meldinger fra
 innbyggerne i våre datasystemer, sier Kristiansen til Teknisk Ukeblad.

Vi har gjentatte ganger fortalt både Leif-Arne Kristiansen og Mia
Kolbeinsen i Divisjon samferdsel ved Oslo kommune at det er fullt mulig
å levere meldinger på andre måter enn epost, og som en kan se på
Leif-Arne Kristiansens egen blogg[2] ble de tipset om at Open311-API
kunne brukes, og svarte da 2011-03-10:

 Dette er spennende innspill som jeg skal ta med meg videre. Ser
 absolutt ikke bort fra at det kan finnes gode løsninger som kan legges
 “utenpå” de systemene vi har behov for internt for å sikre
 saksbehandling og så videre.

Han uttaler seg dermed så vidt jeg kan se til Teknisk Ukeblad mot bedre
vitende, og farer med tull. FiksGataMi kan integreres mot kommunenes
interne systemer og levere direkte inn i slike systemer hvis kommunene
tilbyr et Open311-grensesnitt (eller hvis noen finansierer integrasjon
mot andre grensesnitt). Open311-implementasjonen har mySociety og vi
finansiert og den er allerede på plass og klar til bruk.

 1 <URL: http://www.tu.no/it/article294813.ece >
 2 <URL: http://oslobeta.wordpress.com/2011/03/10/fiksgatami/ >

Jeg ringte Christer i morges når jeg oppdaget TU-artikkelen, og han
skulle ta kontakt med journalisten og gjøre det klart at det Oslo
kommunes Leif-Arne Kristiansen sier ikke er riktig. Bør vi gjøre mer
enn det for å sikre at denne misforståelsen ikke får fotfeste i det
offentlige?
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
_______________________________________________
fiksgatami mailing list
fiksgatami at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/fiksgatami

-- 
Mvh Christer Gundersen 
Seniorrådgiver offentlig sektor 
Friprogsenteret - mob: 93 41 13 60 


More information about the fiksgatami mailing list