[NUUG fiksgatami] Oslo kommune farer med tull i Teknisk ukeblad

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Dec 7 09:56:39 CET 2011


[Christer Gundersen]
> Har snakket med Journalisten og han er åpen for å gjøre en ny sak
> som oppfølging.

Bra. Litt mer bakgrunnsinformasjon.

Siden 2011-04-07 har følgende formulering vært på tipssiden for
mottakere av FiksGataMi-rapporter:

 Det er mulig å implementere alternative leveringsmekanismer i stedet
 for epost, og vi vil gjerne ha kontakt med kommuner som er
 interessert i dette. Den mest lovende spesifikasjonen ser ut til å
 være protokollen spesifisert av http://www.open311.org/ .

Den ble altså skrevet før Open311-levering kom på plass for noen uker
siden.

Vi har også følgende formulering som ble lagt inn på samme siden
2011-03-10:

 Hvordan håndteres kommuner som har eksisterende system for å ta imot
 henvendelser fra innbyggerne?

  * Innbyggerne i alle kommuner behandles likt, og problemer
   rapportert blir publisert og rapportert videre for alle
   kommunene. For de kommunene som har alternative systemer for
   innrapportering er innbyggerne i den heldige situasjonen at de
   kan velge hvilket system de vil bruke for innrapportering. NUUG
   kan bistå med utvikling av integrasjon mot FiksGataMi, men
   utgiftene for et slikt prosjekt må bli dekket av kommunene.

Det har dermed vært mulig for enhver som ville lese seg opp på
FiksGataMi å finne ut at epost-levering ikke er eneste mulighet.

Sjekket nettopp med Struan Donald hos mySociety, og Open311-levering
tas imorgen i bruk av West Berkshire council, som er første bruker av
grensesnittet. Et annet council er i gang med å sette opp sitt
mottak, men har hatt noen utfordringer rundt integrasjon mot sitt
CRM-system.

Det kan virke som om vi burde annonsere Open311-alternativet bedre.
Hvordan?
--
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the fiksgatami mailing list