[NUUG fiksgatami] Oslo kommune farer med tull i Teknisk ukeblad

Gorm Eriksen gormer at gmail.com
Wed Dec 7 10:19:49 CET 2011


2011/12/7 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> [Christer Gundersen]
>> Har snakket med Journalisten og han er åpen for å gjøre en ny sak
>> som oppfølging.
>
> Bra.  Litt mer bakgrunnsinformasjon.
>
> Siden 2011-04-07 har følgende formulering vært på tipssiden for
> mottakere av FiksGataMi-rapporter:
>
>  Det er mulig å implementere alternative leveringsmekanismer i stedet
>  for epost, og vi vil gjerne ha kontakt med kommuner som er
>  interessert i dette. Den mest lovende spesifikasjonen ser ut til å
>  være protokollen spesifisert av http://www.open311.org/ .
>
> Den ble altså skrevet før Open311-lev
> Det kan virke som om vi burde annonsere Open311-alternativet bedre.
> Hvordan?

Det beste tror jeg hadde vært med et funksjonelt eksempel. Enten mot
en av de samarbeidende kommunene eller mot
http://nb-no.facebook.com/eksempelkommune for å vise hvordan
integrasjonen kunne fungert.

Hilsen, Gorm Eriksen


More information about the fiksgatami mailing list