[NUUG fiksgatami] Oslo kommune farer med tull i Teknisk ukeblad

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Dec 7 12:57:31 CET 2011


[Gorm Eriksen]
> Det beste tror jeg hadde vært med et funksjonelt eksempel. Enten mot
> en av de samarbeidende kommunene eller mot
> http://nb-no.facebook.com/eksempelkommune for å vise hvordan
> integrasjonen kunne fungert.

Helt enig.  Utfordringen er å finne en kommune som er villig til å ta
det i bruk.  De to som påsto under Go Open at de var interesserte i å
motta via Open311-API i stedet for falt fra da jeg tok kontakt uka etter
for å forsøke å få igang integrasjon.  Vi har jo i realiteten ingen
kommuner som aktivt samarbeider med oss i FiksGataMi, så det er litt
vanskelig å vite hvor vi skal starte.

Levering til eksempelkommune blir derimot veldig vanskelig utenom
testmiljø, da alle geografiske områder i Norge allerede er dekket av en
annen kommune.  Vi kan selvfølgelig la fiksgatami-dev.nuug.no levere til
eksempelkommunen, men ser ikke helt gevinsten.  Open311-levering
fungerer jo.  Utfordringen er å få noen i det offentlige til å ta imot
vha. den metoden.

Jeg har i dag spurt open311-miljøet hvilken fri programvareløsning for å
motta og behandle problemrapporter internt i en kommune de anbefaler, så
får vi se hva de sier.
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the fiksgatami mailing list