[NUUG fiksgatami] Oslo kommune farer med tull i Teknisk ukeblad

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Dec 8 14:01:36 CET 2011


I dag har Christer fått oppfølgerartikel i Teknisk Ukeblad der
påstanden til Oslo kommune om at kun epost kan sendes fra FiksGataMi
er imøtegått.  Veldig bra å lese <URL:
http://www.tu.no/it/article294953.ece >.

[Petter Reinholdtsen]
> Jeg har i dag spurt open311-miljøet hvilken fri programvareløsning
> for å motta og behandle problemrapporter internt i en kommune de
> anbefaler, så får vi se hva de sier.

Anbefalingen er Civic CRM i følge
<URL: http://lists.open311.org/groups/discuss/messages/post/3lwK1EGKwAcsh1WGLFDF99 >.
Så er det bare å finne en kommune som er villig til å teste den.
Eller kanskje vegvesenet er villige?  De får jo desidert flest
rapporter.
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the fiksgatami mailing list