[NUUG fiksgatami] Innspill rundt klageprosess mot Kristiansund kommune (Was: Klage)

Gorm Eriksen gormer at gmail.com
Sat Dec 10 12:44:23 CET 2011


2011/12/10 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> Jeg spurte også om hvordan kommunen vurderte håndtering av meldingen
> fra FiksGataMi opp mot forvaltningslovens krav, spesielt når det
> gjelder svarfrister og videresending.  Ser ingen slik vurdering i
> svaret i klagen.  Mulig jeg har misforstått, men så vidt jeg vet må
> kommunen håndtere alle skriftlige meldinger i henhold til
> forvaltningslovens krav, og kan ikke la være å journalføre enkelte
> meldinger med begrunnelse at de kommer fra en epostklient kommunen
> ikke kontrollerer.  FiksGataMi er jo sett fra postmottaket til
> kommenen et hvilken som helst epostutsendende program.
>
> Litt usikker på hvordan det er lurt å gå videre her.  Bør jeg klage
> til kommunen på nytt og be om svar på de spørsmålene jeg ikke fikk
> svar på, eller bør jeg klage til fylkesmannen om at kommunen ikke
> svarer på det jeg spør om og kanskje ikke journalfører klager over
> manglende oppfølging av meldinger sendt med epost til kommunens
> offisielle kontaktpunkt?
>
> Noen som har innspill?

Ta kontakt med Riksarkivet og spør angående dette med journalføring og
hvilke kriterier som må være tilstede før man har en plikt til å
journalføre? De har plikt til å veilede deg etter Arkivlova.

Jeg tviler forøvrig på at du kan kreve at alt skal journalføres. Hva
som er journalpliktig beror på innholdet i meldingen og ikke hvordan
den kom inn eller hvem som sendte den.

Når det gjelder klage så skal den gå til samme organ som behandlet den
første henvendelsen. De skal forerede klagen og sende den videre. Jeg
tviler på om du har noen klagerett og de burde i grunnen bare avvise
klagen din, men du kan jo forsøke.

Om forvaltningen bryter god forvaltningskikk ved å ikke behandle saken
så kan du ta saken med Sivilombudsmannen som har tilsynsansvaret på
dette området. Om de kommer med en uttalelse vedrørende behandling av
saker fra FiksGataMi vil forvaltningen innrette seg etter dette (men
det kan selvfølgelige slå begge veier).

Ellers anbefaler jeg kveldskurset i forvaltningsrett om går hver høst
på UIO for en innføring:
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUROFF1201/

Hilsen, Gorm Eriksen


More information about the fiksgatami mailing list