[NUUG fiksgatami] Innspill rundt klageprosess mot Kristiansund kommune

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Dec 10 13:37:39 CET 2011


[Gorm Eriksen]
> Ta kontakt med Riksarkivet og spør angående dette med journalføring
> og hvilke kriterier som må være tilstede før man har en plikt til å
> journalføre? De har plikt til å veilede deg etter Arkivlova.

Ah, høres lurt ut.  Skal forsøke å finne tid til dette.

> Jeg tviler forøvrig på at du kan kreve at alt skal journalføres. Hva
> som er journalpliktig beror på innholdet i meldingen og ikke hvordan
> den kom inn eller hvem som sendte den.

Jeg har heller ingen tro på at alt skal journalføres.  Jeg innbiller
meg dog at klager på manglende svar ved henvendelser til kommunen skal
journalføres, og blir veldig overrasket hvis en kommune kan holde en
klage unna postlistene.  Er jeg på bærtur her?

Min forventning til journalføring gjelder jo min henvendelse og
påfølgende klage.  For FiksGataMi-meldinger vil det antagelig variere
fra melding til melding.  Men jeg tror jo enhver FiksGataMi-melding
har krav på svar selv om den ikke blir journalført.  Tar jeg feil her?

> Når det gjelder klage så skal den gå til samme organ som behandlet
> den første henvendelsen. De skal forerede klagen og sende den
> videre.

Godt, da vet jeg det.

> Jeg tviler på om du har noen klagerett og de burde i grunnen bare
> avvise klagen din, men du kan jo forsøke.

Hva gjør at du tviler på at jeg kan klage på at jeg ikke får svar når
jeg spør hvordan kommunen vurderer sin behandling av en annen
henvendelse i forhold til forvaltningsloven?  Eller mener du at jeg
mangler klagerett på at den originale FiksGataMi-henvendelsen ikke er
besvart?

> Om forvaltningen bryter god forvaltningskikk ved å ikke behandle
> saken så kan du ta saken med Sivilombudsmannen som har
> tilsynsansvaret på dette området. Om de kommer med en uttalelse
> vedrørende behandling av saker fra FiksGataMi vil forvaltningen
> innrette seg etter dette (men det kan selvfølgelige slå begge
> veier).

Nettopp. :)

> Ellers anbefaler jeg kveldskurset i forvaltningsrett om går hver
> høst på UIO for en innføring:
> http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUROFF1201/

Det hadde vært morsomt å få med seg.  Ungene må nok bli litt større
før det er aktuelt. :)
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the fiksgatami mailing list