[NUUG fiksgatami] Ny pressemelding om variasjon i fiksingsraten i nord og sør?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Dec 10 14:05:56 CET 2011


Jeg kunne tenke meg å sende ut en pressemelding om FiksGataMi, for å
minne redaksjonene om at vi finnes.  Min beste ide så langt er at vi
gjør den store variasjonen i løsningsraten mellom nord og sør kjent.
Har startet på
<URL: http://wiki.nuug.no/pressemelding/201112-fiksgatami-fiksrate >.

Noen som innspill, innsigelser, forslag til bedre/annen vinkling på en
pressemelding?
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the fiksgatami mailing list