Medlemsmøte 2002-06-13 Erfaringer med bruk av Open Source J2EE

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Jun 5 17:38:57 CEST 2002


NUUG inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo torsdag 13. juni 2002
kl. 18:30 på Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort
Adelersgt. 30. Inngangen er 5 meter fra trikkeholdeplassen
Vikatorvet. Skolen har egen parkeringsplass mellom skolen og Ruseløkka
skole, men det er svært begrenset plass på denne. Etter foredraget
blir det sosialt samvær.

J2EE er et svært omfattende emne, så 1 time rekker ikke til mer enn en
teoretisk gjennomgang av de viktigste prinsippene.

Målsettingen med foredraget er å gi en oversikt over jva J2EE er og
ikke er. Hvilke komponentert det består av og hvordan disse henger
sammen. Jeg vil også ta for meg forskjellige modeller for
systemutvikling innen J2EE.

Bakgrunnen for foredraget er min erfaring med utvikling av systemer
basert på bruk av Java, Tomcat og JBoss. Java trenger vel neppe noen
nærmere presentasjon. JBoss er en av de mest utbredte J2EE serverene i
verden. Iht. undersøkelse fra TogetherSoft
http://www.togethercommunity.com/index.jsp, er JBoss en klar vinner
mht. utbredelse. Apache Tomcat, er referanse implementasjonen av for
JavaBaserte web-servere.

Alt i alt er J2EE antageligvis den eneste reelle konkurrenten til .NET
fra Micro$oft og følgelig svært interessant for de som er på jakt
etter alternativer.

Foredraget vil ta for seg:

 * Hvilke komponenter J2EE består av
 * UML's rolle i J2EE
 * Fordeler med J2EE kontra egenutviklede rammeverk
 * Separasjon av forretningslogikk, databaser og GUI
 * Enterprise Java Beans (EJB)
 * Hva Servlets er for noe
 * Java Server Pages (JSP)
 * Build verktøyet "ant"
 * SQL databasers plass i J2EE

Dette foredraget pleier jeg vanligvis å holde over en hel arbeidsdag
med eksempler. Siden vi bare har 1 time til rådighet blir det
PowerPoint som råder grunnen.

Foredragsholder: Steinar Overbeck Cook
Steinar skrev sitt første program i 1979 (23 år siden). I 1983 fant
marinen og han ut at de ikke passet sammen. Kanskje fordi han
tilbragte for mye tid på datarommet? Samme høst begynte han å jobbe
på Fellesdata som operatør på IBM stormaskin. I 1985 bodde hospiterte
han hos NCR i USA og fikk lære UNIX av guruene. I 1989 ble første
aksjeselskap startet, Balder Programvare AS http:// www.balder.no -
for å distribuere Informix relasjonsdatabaser. I 1995 startet ble
Balder Dialog AS etablert for å videreutvikle og selge et egetutviklet
CRM-system. I dag driver han med konsulentvirksomhet innen
systemutvikling med spesiell vekt på J2EE og mySQL som datatabase.

Steinar har vært sekretær og formann i NUUG tidlig på '90 tallet. Han
har også drevet sekretæriatet for NUUG og har skylden for NUUG's logo
som ble bestilt ifm. EUUG (European Unix User Group) konferansen i
Tromsø :-)

Meld fra om du kommer til: sekretariat at nuug.no senest 2002-06-12.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på
http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Vel møtt!
More information about the interesserte mailing list