Prisen for fri programvare må vike for kommunevalget

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Sat Aug 16 00:11:20 CEST 2003


Utdelingen av NUUGs og HiOs pris for fremme av fri programvare er
utsatt til den 13. oktober 2003 fordi den opprinnelige datoen
kolliderte med kommunevalget. Nominasjonsfristen forlenges til den
12. september.

Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og
åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som
utmerker seg med sin innsats. Prisbeløpet er på kr. 30.000.

Fjorårets prisutdeling samlet nærmere 100 personer i festsalen på
Høgskolen i Oslo og var den første samlingen av fri-programvare
miljøet i Norge. Miljøet er raskt voksende som en følge av at
næringslivet tar i bruk programvare med en brukervennlig lisens, og
setter fokus på nytteverdi og levetidskostnader.

Bilder fra fjorårets arrangementet kan ses på
http://www.nuug.no/prisen/galleri-2002/

Nominasjoner for årets pris sendes til <styret at nuug.no> innen
12. september.

En nominasjon skal inneholde følgende informasjon:

  * En begrunnelse for hvorfor den nominerte fortjener prisen
  * Kontaktinformasjon for den nominerte
  * Kontaktinformasjon for forslagsstiller

Informasjon om prisen er tilgjengelig fra
http://www.nuug.no/prisen/

For mer info, kontakt NUUGs formann

 Petter Reinholdtsen
 Epost: pere at hungry.com
 Personsøker +47 965 22942
More information about the interesserte mailing list