Medlemsmøte i NUUG Oslo 2003-12-11: Mailsystemet på Universitetet i Oslo

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Dec 4 16:59:37 CET 2003


NUUG inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo torsdag 11. desember 2003
kl. 18:30 på Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort
Adelersgt. 30. Inngangen er 15 meter fra trikkeholdeplassen
Vikatorvet. Skolen har egen parkeringsplass mellom skolen og Ruseløkka
skole, men det er svært begrenset plass på denne. Etter foredraget
(fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.


Universitetet i Oslo har i løpet av de siste seks månedene skiftet ut
nesten hele epostsystemet sitt. Fra å ha et epostsystem basert på
Solaris-servere med sentral NFS-basert mellomlagring har de gått over
til en mer skalerbar og redundant Linux-løsning. Det nye systemet
gjorde det betraktelig enklere å implementere ting som IMAP og
krypterte forbindelser for epostlesere.

Kjetil T. Homme og Håkon Eriksen snakker om hva som var årsaken til at
det var behov for en såpass stor revisjon av epostsystemet, beskriver
den tekniske løsningen, og grunnene til at nettopp den ble valgt. Det
vil også bli beskrevet en del av problemene som har oppstått i
forbindelse med overgang til det nye systemet, hvordan de har blitt
forsøkt løst, og hva vi kunne gjort annerledes.

Kjetil T. Homme og Håkon Eriksen jobber til daglig med drift og
utvikling på Universitetet i Oslo.


Mer informasjon om hvordan du finner frem på:
http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den
tigjengelig både i PostScript og PDF-format.

 <URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20031211-uio-mail/banner.ps >
 <URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20031211-uio-mail/banner.pdf >

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er
gratis. Vel møtt!
More information about the interesserte mailing list