Nominasjoner til

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Jul 8 11:58:01 CEST 2003


15. september 2003 deler NUUG og Høyskolen i Oslo for andre gang ut
NUUG og HiOs Pris for fremme av fri programvare.

Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne
standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker
seg med sin innsats. Utvalgskriteriene for prisen er som følger:

  Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til
  utviklingen av, eller fremmet bruk av
   * Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
   * Åpen kildekode
   * Fri programvare
   * Åpne standarder

Fjorårets prisvinner skriver følgende om prisen:

 "NUUG og HiOs pris for fremme av fri programvare har gitt Skolelinux økt
 troverdighet. Prisen har forenklet kommunikasjonen med skoleledere og
 IT-sjefer. Kritikere har stilnet. Skolemagasinet rapporterer om økende
 interesse for Skolelinux.

 Prispengene har gått til leie av utstyr og lokaler til tre
 hovedprosjektgrupper fra Norges Informasjonsteknologiske høgskole.
 Tilsammen har seks studentgrupper avsluttet sitt hovedprosjekt med
 Skolelinux våren 2003. Studentene har jobbet med hjemme-PC-profilen,
 grensesnittet for brukerforvaltning, overvåkningssystemet,
 Mac-Windows-integrasjon, utskriftskvoter, og forbedret katalogtjener
 (LDAP). Nå gjenstår arbeide med integrasjon og kvalitetssikring før
 løsningene kan tas med i Skolelinux.

 Gjennom veiledning fra IT-profesjonelle og prispengene har vi sørget for
 maksimal nytte. 28 studenter har vunnet god erfaring med fri
 programvare. Med hjelp av prisen er Skolelinux to skritt nærmere målet
 som er best beskrevet i IKT-planen til Harestad skole: Jevn og
 hverdagslig bruk av IKT er den beste IKT-opplæringen elevene kan få!

 Takk på vegne av Skolelinux-prosjektet."

                    [Knut Yrvin, 2003-06-17]

Vi vil svært gjerne motta forslag til hvem som fortjener denne prisen.

Nominasjoner for årets pris sendes til <styret at nuug.no> innen 15. august.
En nominasjon skal inneholde følgende informasjon:

  * En begrunnelse for hvorfor den nominerte fortjener prisen
  * Kontaktinformasjon for den nominerte
  * Kontaktinformasjon for forslagsstiller

Nominasjoner vil bli lagt ut på web etterhvert som de blir mottatt.

Mer informasjon om prisen og nominasjoner finnes på prisens websider:

  <URL:http://www.nuug.no/prisen/>

DES (på vegne av arrangementskomitéen)
-- 
Dag-Erling Smorgrav - des at ifi.uio.no
More information about the interesserte mailing list