Re: [NUUG] Jon «Maddog» Hall i Oslo 1. oktober

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Sep 29 20:08:15 CEST 2003


On Mon, 29 Sep 2003 aktive at nuug.no wrote:

> Jon «Maddog» Hall i Oslo 1. oktober
>
> Jon «Maddog» Hall - president og styreleder i Linux
> International- deler sine tanker og erfaringer knyttet til
> problemstillinger innenfor fri programvare onsdag 1. oktober
> kl. 1615 i informatikkbygningen, lille foredragssal Blindern.

Her menes det Lille auditorium, som altså ligger i 1. etasje i
Informatikkbygningen, Gaustadalleen 21, Universitetet i Oslo.
Bygget ligger altså i Gaustadbekkdalen, på den andre siden av
T-banen i forhold til Blindern eller "campus"-området.

(Merk at det kan være arrangementet flyttes til Store auditorium
avhengig av oppmøtet.)

Thomas Gramstad
thomas at ifi.uio.no
More information about the interesserte mailing list