Prisen for fremme av fri programvare i Norge for 2004

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Aug 16 23:13:50 CEST 2004


Vi har gleden av å melde at det i år for tredje gang vil bli delt ut
en pris til en person, gruppe eller bedrift som har gjort en spesielt
fremragende innsats for fri programvare i Norge.

Nominasjonsperioden til årets pris er innledet. Arrangørene ber om
forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter
følgende kriterier:

 Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til
 utviklingen av, eller fremmet bruk av

 *  Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
 *  Åpen kildekode
 *  Fri programvare
 *  Åpne standarder 

Nominasjoner med tilstrekkelig begrunnelse sendes så snart som mulig
og senest 20. september 2004 til styret at nuug.no.

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon:

 * Begrunnelse for hvorfor den nominerte fortjener prisen
 * Kontaktinformasjon (epost, url tlf eller postadresse) for 
   de som blir nominert
 * Kontaktinformasjon for forslagsstiller

Merk at personer og organisasjoner som har vært nominert tidligere,
kan nomineres på nytt. Likevel kan ikke tidligere vinnere nomineres på
nytt med samme begrunnelse som da de vant prisen.

Informasjon om nominasjonene vil bli lagt ut fortløpende på web på
http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2004/.

Juryen, som består av Dag Asheim, Gisle Hannemyr, Hårek Haugerud,
Glenn Kinberg Paulsen og Matthias Ettrich, velger årets prisvinnere
blant de innkomne forslagene.

Årets pris for fremme av fri programvare i Norge deles så ut i oktober.
Tid og sted for arrangementet vil bli annonsert senere.

Mer informasjon finnes på NUUGs web-sider om prisen på
http://www.nuug.no/prisen/.

Spørsmål om prisen og utdelingen kan sendes til styreformann Petter
Reinholdtsen på epost pere at hungry.com eller til NUUGs pressekontakt
Peter N. M. Hansteen på epost peter at nuug.no eller telefon 98 07 12 63.

-- 
Peter N. M. Hansteen, member of the first RFC 1149 implementation team
http://www.blug.linux.no/rfc1149/ http://www.datadok.no/ http://www.nuug.no/
"First, we kill all the spammers" The Usenet Bard, "Twice-forwarded tales"

More information about the interesserte mailing list