Conrad, Astrid og Snøfrid vinnere av prisen for fri programvare 2004

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Oct 13 00:02:16 CEST 2004


Høgskolen i Oslo (HiO), www.hio.no
Norwegian UNIX User Group (NUUG), www.nuug.no

Pressemelding 12. oktober 2004

Snøfrix vinner prisen for fri programvare 2004

Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og Conrad Newton er vinnere av prisen for
fremme av fri programvare 2004, for utviklingen av Snøfrix. Snøfrix er
en "rett fra CD"-løsning som gjør at alle som er nysgjerrig på Linux
lett kan få et inntrykk av hva dette er uten å måtte installere noe
som helst på egen maskin. Prisen er på 30 000 kroner, og deles ut av
Norwegian Unix User group (NUUG) og Høgskolen i Oslo.

Med Snøfrix har Snøfrid, Astri og Conrad vist at fri programvare er
for flere enn bare de nerdete guttene de fleste forbinder med
slikt. Snøfrix er laget av og for utviklere og brukere av begge kjønn
og i alle aldre. Snøfrix er lett å komme i gang med og å bruke, siden
du ikke trenger å installere noe, Pakken inneholder store mengder
programmer for nytte, lek og læring, med masse mer informasjon bare et
museklikk borte på Snøfrix-hjemmesiden.

Fri programvare er et begrep som stammer fra Massachusetts Institute of
Technology (MIT) på 80-tallet. Forskere fant strenge proprietære
lisensavtaler såpass begrensende i sitt vanlige arbeid at de bestemte
seg for å skrive sine egne programmer hvor brukere fikk større frihet.
Fri programvare kan man bruke som man vil og så mye man vil, modifisere,
forbedre og distribuere så mye man vil bare resultatene fortsetter å
være i det frie domenet.

Fri programvare er også laget med fullt innsyn for alle. Viktige
detaljer kan granskes og problemer kan oppdages av flere. Statlige
institusjoner i flere land krever nå bruk av slike åpne standarder og
fri programvare: Folket skal ikke måtte kjøpe seg tilgang til offentlig
informasjon. 

Norwegian Unix User Group og Høgskolen i Oslo har begge vært med og
bidratt til fri programvare miljøet. Formålet med prisen er å øke
oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne
enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats.I
år var det 14 nominerte kandidater, og prisen ble overrakt av Ruth
Stenersen - politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet.

- Norske forbrukere har stor glede av frie og gratis dataprogram. Norge
har svært mye å tjene både faglig og økonomisk på å være langt fremme.
Faglig ved at vi tar i bruk alle utviklingsmulighetene for økt
brukernytte som følger av åpen kildekode. Økonomisk ved at fri
programvare kan innebære betydelige kostnadsreduksjoner både i offentlig
og privat sektor. Det står stor respekt av det arbeidet som utføres
innenfor fri programvare-miljøet. Hele 90-tallet har vært en
gründerfase. Nå er miljøet på vei ut til bredere brukergrupper, og
gründerfasen blir nærmest permanent slik miljøet samarbeider, sier
politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet Ruth Stenersen. 

Juryens offisielle begrunnelse:

Snøfrix er en "rett fra CD"-løsning som gjør at alle som er nysgjerrig
på Linux lett kan få et inntrykk av hva dette er uten å måtte
installere noe som helst på egen maskin. Snøfrix-prosjektet er derfor
med på å gjøre fri programvare tilgjengelig for stadig flere
brukere. 

Ved å henvende seg til de yngre når man en gruppe som få i miljøet
rundt Linux har brydd seg særlig mye om.  Sammen med Snøfrix-CD'en har
Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og Konrad Newton også utviklet en flott
hjemmeside http://www.skolelinux.no/snofrix/showInfo.php som vil
hjelpe alle i gang med Snøfrix. Sidene er oversiktlige og etter
juryens mening godt skrevet for brukergruppen prosjektet henvender seg
til.

Juryen finner det særlig gledelig at Snøfrix på en flott måte er med
på å vise at man finner utviklere i alle aldre og av begge kjønn i
miljøet som jobber med åpen programvare. Det er også imponerende at
Barne- og familiedepartementet ønsker å stå som utgiver av Snøfrix når
denne skal legges ut til utlån på landets biblioteker.

Mer info om prisen på: http://www.nuug.no/prisen/. Samtlige bilder fra
utdelingen kan lastes ned fra http://www.nuug.no/prisen/bilder-2004/.

Kontaktperson for Snøfrix: Conrad Newton <conrad.newton at broadpark.no>, telefon 993 23 524
Kontaktperson for NUUG: Peter N. M. Hansteen <peter at nuug.no>, telefon 980 71 263
Kontaktperson for HiO: Hårek Haugerud <Harek.Haugerud at iu.hio.no>, telefon 402 03 819
More information about the interesserte mailing list