Bjarne Stroustrup foredrag, fredag 15. april kl 16.00, Høgskolen i Oslo

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Apr 11 14:08:50 CEST 2005


Bjarne Stroustrup: Future Direction for C++0x

Høgskolen i Oslo og Norwegian Unix User Group (NUUG) har gleden av å invitere til foredrag 
med Professor Bjarne Stroustrup, Texas A&M University, opphavsmannen til C++. 
Foredraget holdes på engelsk og er åpent for alle. 

Tid:
Fredag 15. april 2005 kl. 16.00
Sted:
Auditorium 2, Høgskolen i Oslo, Vika, Cort Adelersgt. 30.

C++98 var den første ISO/ANSI C++ standarden og ble publisert i 1998. 
Stroustrup er med i arbeidet med neste versjon av C++ som går under navnet 
C++0x som står for "C++200x", da man ennå ikke vet når denne standarden 
vil bli fastlagt.

 Future Direction for C++0x
 
 A good programming language is far more than a simple collection of features.
 My ideal is to provide a set of facilities that smoothly work together to
 support design and programming styles of a generality beyond my imagination.
 Here, I outline rules of thumb (guidelines, principles) that are being
 applied in the design of C++0x. For example, generality is preferred
 over specialization, novices as well as experts are supported, library
 extensions are preferred over language changes, compatibility with C++98
 is emphasized, and evolution is preferred over radical breaks with the past.
 Since principles cannot be understood in isolation, I very briefly present
 a few of the proposals such as concepts, generalized initialization, auto,
 template aliases, being considered in the ISO C++ standards committee.

Du finner en mer detaljert omtale av temaet på http://klid.dk/arrangementer/C++0x.pdf
 
Bjarne Stroustrup designet og implementerte C++ som etterhvert har blitt det ledende objektorienterte 
programmeringsspråket. Stroustrup har med C++ vært en pioner for bruken av objektorientering 
i applikasjoner hvor effektivitet er viktig, som systemprogrammering generelt, simulering, 
grafikk, switching, embedded systems og vitenskaplige beregninger. C++ har utover dette hatt en 
dyp innflytelse på språk som Java, C# og Fortran99 og også på systemer som COM og COBRA. 
Hans bok "The C++ Programming Language" er trolig den mest leste av sitt slag og er oversatt til 
18 språk. En senere bok, "The Design and Evolution of C++", beskriver hvordan et 
programmerinsspråk blir til. I tillegg til fem bøker har Stroustrup publisert mer enn hundre akademiske 
og populærvitenskaplige artikler.

Du finner mer om Stroustrup på http://www.research.att.com/~bs

Inngangen til skolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet. 
Mer informasjon om hvordan du finner frem på: http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Vel møtt!

mvh. 

 Hårek Haugerud, HiO
 aktive at nuug.no

PS! 

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din arbeidsplass, 
studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den tilgjengelig både i PostScript og PDF-format:
http://www.iu.hio.no/data/postere/banner.ps
http://www.iu.hio.no/data/postere/banner.pdf
More information about the interesserte mailing list