"HikerNet - prinsipp, simulering og applikasjoner", NUUG-presentasjon 2005-08-18

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Aug 15 15:43:26 CEST 2005


Norsk Unix System Brukers Forening (NUUG) inviterer til medlemsmøte i
NUUG Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet
er gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

 Tid:  Torsdag 18. august 2005 kl. 18:30
 Sted: Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30.

Denne gangen er temaet "HikerNet - prinsipp, simulering og
applikasjoner":

 HikerNet er et meldingssystem basert på store-and-forward prinsippet
 tenkt for bruk i områder uten vanlig
 telekommunikasjonsinfrastruktur. Transport av meldinger skjer ved at
 små apparater (mobiltelefoner) bæres rundt. Når disse apparatene er
 nær hverandre utveksles meldinger ved hjelp av peer-to-peer
 forbindelser i et ad-hoc nettverk. På denne måten blir meldinger
 asynkront transportert i et store-and-forward mønster. Systemet
 inneholder transport- og sikkerhetsinfrastruktur, som presenteres i
 foredraget.

 For å vurdere om et slikt nettverk kan bygges ble det gjennomført en
 simulering av HikerNet på et Linux-basert system. Resultater og
 konklusjoner fra simuleringene blir presentert i foredraget. I
 foredraget presenteres det også tanker rundt applikasjoner for
 HikerNet utover ren meldingsutveksling.

Dr.rer.nat. Wolfgang Leister er sjefsforsker på [2]Norsk
Regnesentral. Han arbeider i hovedsak innen multimedia, digital TV,
nettverksteknologier og datagrafikk. Han har tidligere vært
utviklingsingeniør hos Metronor AS og vitenskapelig medarbeider ved
[2]Institut für Betriebs- und Dialogsysteme, Universität Karlsruhe.

 1. http://www.nr.no/
 2. http://i31www.ira.uka.de/

Inngangen til skolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet.
Skolen har egen parkeringsplass mellom skolen og Ruseløkka skole, men
det er svært begrenset plass på denne.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på:
http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den
tilgjengelig både i [3]PostScript-, [4]PDF- og [5]LaTeX-format.

 3. http://www.nuug.no/aktiviteter/20050818-hikernet/banner.ps
 4. http://www.nuug.no/aktiviteter/20050818-hikernet/banner.pdf
 5. http://www.nuug.no/aktiviteter/20050818-hikernet/banner.tex

Vel møtt!
More information about the interesserte mailing list