Presentasjon 2005-01-13: Utbredelsen av WLAN i Oslo og hvordan bli rik i en fei...

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Jan 11 21:45:04 CET 2005


Her er en liten påminnelse om torsdagens presentasjon. Mer info om
neste møte og NUUGs årsmøte følger på slutten av denne meldingen.
Subjectet på denne meldingen har en noe omskrevet tittel for å
redusere spamscore. :)


NUUG inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo. Alle medlemmer og
ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis. Etter
foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

 Tid: Torsdag 13. januar 2005 kl. 18:30
 Sted: Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30.

Denne gangen er temaet "Utbredelsen av trådløse nettverk i Oslo og
hvordan bli millionær på 1 uke...":

 Joachim Mæland har kjørt taxi, samtidig som han har skaffet seg
 inngående oversikt over trådløse nettverk i Oslo. 68000 kilometer,
 4000 timer med GPS og kismet på en bærbar PC har bokstavelig talt
 gjort det mulig å plassere mer enn 30000 trådløse nettverk på
 kartet.

 Mye ledigtid har gitt anledning til noen hundre loggede oppkoblinger
 mot åpne trådløse nettverk. Joachim Mæland presenterer noen
 skremmende funn og viser hvordan man kan benytte trådløse nettverk
 til massive, automatiserte «man in the middle»-angrep på de fleste
 nettbanker.

 Resultatene vil bli presentert på selvlaget kart. Frogner har høyest
 tetthet av trådløse nettverk, åpne trådløse nettverk og åpne
 trådløse nettverk med åpent administrasjonsgrensesnitt. (...og
 ganske sikkert en brukbar snittsaldo på nettbankkontiene)

 I næringsområder er det en større andel sikrede nett enn i
 boligområder.

 Totalt sett er ca 55% av de trådløse nettene i Oslo uten krypterting
 i nettverkslaget. Dette har bedret seg med anslagsvis 5 prosentpoeng
 i løpet av de siste 12 måneder.

Joachim Mæland er selvstendig konsulent når han ikke kjører taxi eller
er sekretær i Oslo Linux User Group.

Inngangen til skolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet.
Skolen har egen parkeringsplass mellom skolen og Ruseløkka skole, men
det er svært begrenset plass på denne.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på:
http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Plakaten er
ikke helt klar, men vil bli tilgjengelig både i PostScript-, PDF- og
OpenOffice.org-format fra

 http://www.nuug.no/aktiviteter/20050113-wlan-kart/

Vel møtt!


Februarmøtet går av stabelen torsdag 17. februar, og der vil Eivind
Trondsen presentere Asterisk, en fritt tilgjengelig programvarebasert
hussentral, og gjennomgå nøkkelteknologier innen Voice over IP.

Årsmøtet i NUUG går av stabelen torsdag 17. mars, og frist for
medlemmene til å komme med forslag til vedtektsendringer er i henhold
til vedtektene 15. januar. Årsmøtet arrangeres sammmen med marsmøtet
i NUUG Oslo, der Torkel Hasle fra Bibliotek-Systemer As foreller
hvordan han ved bruk av Postfix, RBL og Spamassassin har lykkes med å
stoppe over 99,99% av spam, og tilsvarende for virus, med svært lav
rate for falske positiver.
More information about the interesserte mailing list