NUUG 1. november 2005: Free culture, p2p networks

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Nov 10 10:53:57 CET 2005


Medlemsmøte 2005-11-17: Free culture, P2P networks, alternative economic
models, and why some people do not want freedom

  Norsk Unix System Brukers Forening (NUUG) inviterer til medlemsmøte i
  NUUG Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet
  er gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

  Tid:
     Torsdag 17. november 2005 kl. 18:30
  Sted:
     Høgskolen i Oslo, [14]HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30.

  Denne gangen er temaet "Free culture, P2P networks, alternative
  economic models, and why some people do not want freedom":

   Ideer og metoder fra nyskapende IT-miljøer har ofte blitt møtt med
   skepsis og mistenkeliggjøring fra sterke krefter i samfunnet
   ellers. Blant de fenomenene som har møtt sterkest motstand, er
   dele-kulturen med fri programvare og p2p-nettverk.

   Jorge Cortell forteller som sine erfaringer med bruk av fri
   programvare og p2p-nettverk som faglig verktøy, og gjennomgår de
   tekniske og sosiale utfordringene man har møtt.

  Jorge Cortell underviste om "Intellectual Property" ved Valencias
  polytekniske universitet til han ble tvunget til å si opp fordi han
  hadde forsvart bruk av p2--nettverk. Cortell har sin
  utdanningsbakgrunn innen IT fra blant annet Barcelona og Oxford. Han
  er kjent som betydelig fri programvare- og fri kultur-aktivist i
  Spania. Han har vært med å starte og drive en rekke vellykte bedrifter
  basert på fri programvare.

  Inngangen til skolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet.
  Skolen har egen parkeringsplass mellom skolen og Ruseløkka skole, men
  det er svært begrenset plass på denne.

  Mer informasjon om hvordan du finner frem på:
  [15]http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

  Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
  arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den
  tilgjengelig både i [16]PostScript-, [17]PDF- og [18]LaTeX-format.

  Vel møtt!

Referanser

  1. http://www.nuug.no/
  2. http://www.nuug.no/kontakt.shtml
  3. http://www.nuug.no/info.shtml
  4. http://www.nuug.no/utvalg.shtml
  5. http://www.nuug.no/adict/?organizer=NUUG
  6. http://www.nuug.no/prisen/
  7. http://www.nuug.no/dokumenter.shtml
  8. http://www.nuug.no/innmelding.shtml
  9. http://www.nuug.no/ressurser.shtml
 10. http://www.nuug.no/mailarkiv/
 11. http://www.nuug.no/links.shtml
 12. http://www.nuug.no/aktive.shtml
 13. mailto:webmaster at nuug.no
 14. http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml
 15. http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml
 16. http://www.nuug.no/aktiviteter/20051117-p2p/banner.ps
 17. http://www.nuug.no/aktiviteter/20051117-p2p/banner.pdf
 18. http://www.nuug.no/aktiviteter/20051117-p2p/banner.tex
More information about the interesserte mailing list