eZ SYSTEMS VANT PRISEN FOR FREMME AV FRI PROGRAMVARE 2005

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Oct 4 16:31:49 CEST 2005


    Pressemelding fra Høgskolen i Oslo (HiO) og Norsk Unix
         systembrukeres forening (NUUG)

         Oslo, tirsdag 4. oktober 2005


   eZ SYSTEMS VANT PRISEN FOR FREMME AV FRI PROGRAMVARE 2005


Prisen gikk til eZ systems for utviklingen av publiseringssystemet eZ
publish CMS. Prisen er på 30 000 kroner, og ble delt ut av Norwegian
Unix User group (NUUG) og Høgskolen i Oslo.

eZ systems AS ble opprettet i 1999 og er et IT-kompetansesenter innen
produkter basert på fri programvare. Hovedproduktet eZ publish blir
gitt ut under GPL-lisens, og regnes dermed som fri programvare. eZ
publish brukes i dag verden over som grunnlag for mange typer
nettsteder. Det har funksjonalitet for bedriftsløsninger, hjemmesider,
nettbutikker, portaler, intranett og ekstranet.

Begrepet fri programvare stammer fra Massachusetts Institute of
Technology (MIT) på 80-tallet. Forskere fant de strenge lisensavtalene
på produsenteid programvare såpass begrensende i sitt vanlige arbeid
at de bestemte seg for å skrive sine egne programmer hvor brukere fikk
større frihet.

Fri programvare kan man bruke som man vil og så mye man vil, med full
frihet til å endre og viderekopiere programvaren så lenge man tillater
andre de samme frihetene. Dette innebærer at viktige detaljer kan
granskes og problemer kan oppdages og løses av flere ved bruk av
fagfellevurdering (fra eng. "peer review"). Statlige institusjoner i
flere land krever nå bruk av åpne standarder og fri programvare:
Folket skal ikke trenge kjøpe seg tilgang til offentlig informasjon.
GPL-lisensen er den mest utbredte lisensen innen fri programvare, og
sørger for å sikre at alle kan benytte seg av programvaren, samt å
lære seg hvordan den fungerer og bidra med å forbedre den.

Norwegian Unix User Group og Høgskolen i Oslo har begge vært med på å
bidra til fri programvare-miljøet. Formålet med prisen er å øke
oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne
enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats.
I år var det 17 nominerte kandidater, og prisen ble overrakt av Mark
Shuttleworth, kjent i fri programvare-miljøet som grunnleggeren av
Ubuntu Linux og ellers som første afrikaner i verdensrommet.

- "Utviklerne av Fri programvare er langt fremme på verdensbasis både
når det gjelder nytenkning og anvendelse av ny teknologi. Ã
rets
vinner, eZ systems, er et godt eksempel på dette. eZ systems har satt
sammen noe av det beste som finnes av fri programvare til et godt
integrert hele. Nybegynnervennligheten har vært i fokus, og de har
både lykkes med å lage et godt produkt, og å få det markedsført ut til
brukergrupper som ellers sjeldent ville brukt programmer med
brukervennlige lisenser," sier NUUGs formann Petter Reinholdtsen.


Juryens offisielle begrunnelse:

Med eZ publish CMS, har eZ systems vist i praksis at fri programvare,
åpne standarder og GPL produktlisensiering kan fungere som basis for
vellykkede kommersielle foretak i Norge. Som et av flere norske
programvareselskap med internasjonal kundegruppe, har eZ systems
demonstrert hvordan man danner et aktivt, levende og fungerende
nettsamfunn rundt sitt produkt. Bedriften har valgt å aktivt
presentere seg som et norsk selskap og som et firma som bruker åpen
kildekode som grunnlag for kjernevirksomheten. I tillegg er produktet
deres funksjonsrikt, teknisk avansert og lettbetjent.


Mer info om prisen på: http://www.nuug.no/prisen/. Samtlige bilder kan
også lastes ned fra http://www.nuug.no/prisen/bilder-2005/.


Kontaktperson for eZ systems:
 Terje Gunrell-Kaste <tg at ez.no>, telefon 35 58 70 32

Kontaktperson for NUUG:
 Peter N. M. Hansteen <peter at nuug.no>, telefon 980 71 263

Kontaktperson for HiO:
 Hårek Haugerud <Harek.Haugerud at iu.hio.no>, telefon 402 03 819

--------->8==================================================


- Salve

-- 
#!/usr/bin/perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print# Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':4@,$'.#   <sjn at foo.no>
'2!--"5-(50P%$PL,!0X354UC-PP%/0\`'."\n"));eval "&{'@_'}";  __END__ is near! :)

More information about the interesserte mailing list