NUUG 2005-10-13: PostgreSQL, en driftssikker og fullverdig databasemotor

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Oct 7 12:46:23 CEST 2005


From: aktive at nuug.no
Bcc: pre at usit.uio.no
--text follows this line--

Norsk Unix System Brukers Forening (NUUG) inviterer til medlemsmøte i
NUUG Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet
er gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

Tid:
    Torsdag 13. oktober 2005 kl. 18:30
Sted:
    Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30.

Denne gangen er temaet "PostgreSQL, en driftssikker og fullverdig
databasemotor":

 Presentasjonen gir en kort innføring i postgreSQLs historie, og dens
 viktigste egenskaper. Grunnleggende administrasjon, tuning og
 muligheter for skalering blir også gjennomgått. Vi baserer oss på
 versjon 8.x som har kommet i år med store forbedringer, bl.a.
 savepoints, tablespaces og point-in-time recovery.

Rafael Martinez Guerrero jobber ved USIT, Universitetet i Oslo, i
gruppen for applikasjonsdrift og i database gruppen med hovedansvar
for PostgreSQL. Siden 1995 har han vært aktiv i det spanske miljøet
for open source proskjekter. Bl.a. Grunnlegger av en av de første
websteder med informasjon om Linux på spansk, bidragsyter til arbeidet
med opprettelsen av es.comp.os.linux.* nyhetsgruppe hierarkiet og
koordinator av oversettelsen av PHP dokumentasjonen til spansk.

Inngangen til skolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet.
Skolen har egen parkeringsplass mellom skolen og Ruseløkka skole, men
det er svært begrenset plass på denne.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på:
http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Vel møtt!
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG
More information about the interesserte mailing list