PRESSEMELDING: Prisen for fri programvare i Norge 2005

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Sep 2 11:17:19 CEST 2005


Prisen for fri programvare i Norge 2005

Om prisen

Prisen for fri programvare har som formål å stimulere til såvel økt
bruk av fri programvare som økt oppmersomhet rundt fri programvare og
åpne standarder.

Reglementet for prisen angir at vinneren må være norsk eller ha
opphold i Norge, og ha bidratt til utvikling av eller fremmet bruk av
Linux, BSD, unix-liknende operativsystemer, åpen kildekode, fri
programvare eller åpne standarder.

Siden 2002 har prisen hvert år blitt delt ut til personer eller
grupper som etter juryens og arrangørenes oppfatning har gjort en
fremragende innsats på de områdene prisen er opprettet for å fremme.

Vinnerne plukkes ut etter nøye vurdering av innsendte forslag.
Fristen for innsending av forslag settes normalt til rundt tre uker
før utdelingen for å gi juryen tilstrekkelig tid til arbeidet.

I 2005 er fristen for innsending satt til 11. september.

  
NUUG og HiO i samarbeid

Prisen deles ut av NUUG og Høyskolen i Oslo i samarbeid. En plass i
juryen er reservert for en representant for høyskolen, mens resten av
jurymedlemmene utnevnes av NUUGs styre. Prisen deles ut ved et
høytidelig arrangement i høyskolens lokaler, mens prisbeløpet på
tretti tusen kroner skaffes til veie fra stiftelsen NUUG Foundation.


Tidligere prisvinnere

Årets prisutdeling er den fjerde i rekken. Nedenfor følger korte
omtaler av tidligere års vinnere, med utdrag fra begrunnelsene for
tildelingene.


Vinneren i 2002: Skolelinux

Den første prisvinneren var Skolelinux-prosjektet. I juryens
begrunnelse i 2002 het det blant annet

  "Med skolen som fokusområde synliggjør prosjektet hvordan fri
  programvare kan anvendes. Juryen anser dette som strategisk viktig,
  og som en prioritering som både har betydning for Norge og for
  bruken av åpne standarder.

  Skolelinuxprosjektet har vist verdien av åpen kildekode, ved at
  programvaren i Skolelinux er lett å tilpasse. Dette gjelder blant
  annet støtten for ulike målføre som bokmål, nynorsk og
  samisk. Dette bidrar til å fremme de nasjonale språkene i en
  digital tidsalder."

Det er verd å merke seg at Skolelinux siden 2002 har blitt tatt i bruk
og rekruttert utviklere og oversettere in en rekke land, blant annet
Hellas, Tyskland, Finland, Sverige og Sør-Afrika.


Vinneren i 2003: Trolltech

Vinneren i 2003 var bedriften Trolltech. I juryens begrunnelse i 2003
het det blant annet

  "Gjennom årelang innsats har Trolltech utviklet Qt til et ledende
   produkt som har vakt internasjonal oppmerksomhet. Produktet har
   stor innovasjonshøyde, og muliggjør enkel og effektiv utvikling av
   programmer med grafiske brukergrensesnitt på multiple plattformer,
   fra frie til godseide operativsystemer, samt håndholdte enheter.
   Et eksempel på dette er den populære grafiske arbeidsflaten KDE 
   (K Desktop Enviroment) som bygger direkte på Qt.

   Qt utmerker seg ved å være innovativt, gjennomarbeidet og
   produktivitetsfremmende. Gjennom Qt har Trolltech vist at det er
   mulig å bygge en sunn økonomisk virksomhet på fri programvare og
   åpne kildekoder."


Vinneren i 2004: Snøfrix

I 2004 ble prisen tildelt den barne- og ungdomsorienterte
Linuxdistribusjonen Snøfrix. I juryens begrunnelse i 2004 het det
blant annet

  "Snøfrix er en "rett fra CD"-løsning som gjør at alle som er
   nysgjerrig på Linux lett kan få et inntrykk av hva dette er uten
   å måtte installere noe som helst på egen maskin.
   Snøfrix-prosjektet er derfor med på å gjøre fri programvare
   tilgjengelig for stadig flere brukere.

   Juryen finner det særlig gledelig at Snøfrix på en flott måte er
   med på å vise at man finner utviklere i alle aldre og av begge
   kjønn i miljøet som jobber med åpen programvare. Det er også
   imponerende at Barne- og familiedepartementet ønsker å stå som
   utgiver av Snøfrix når denne skal legges ut til utlån på landets
   biblioteker."

Årets vinner vil dermed få plass blant fremragende representanter for
den iderikdommen og nyskapningen som kjennetegner det beste av fri
programvare. Kreativitet, eventyrlyst og utfordringer vil i år bli
satt ekstra i fokus ved årets utdeler, som er den sørafrikanske fri
programvare-pioneren, gründeren og romfareren Mark Shuttleworth.


Årets utdeler: Mark Shuttleworth

Årets utdeler er Mark Shuttleworth. Som nokså nyutdannet IT-person i
Sør-Afrika grunnla han i 1995 selskapet IT-sikkerhetsselskapet Thawte.
Med gode ideer som ble utviklet og presentert i rett tid, ble
selskapet raskt ledende på sitt felt. Først og fremst har selskapet
hatt betyding for utformingen av digitale sertifikater og beslektede
sikkerhetmekanismer som er en forutsetning for sikker netthandel. I
1999 ble Thawte kjøpt opp av amerikanske Verisign, i en handel som
gjorde Mark Shuttleworth til mangemillionær.

Mark Shuttleworth har grunnlagt flere selskaper og stiftelser siden
han ble millionær. En av dem, Shuttleworth Foundation, har som mål å
forbedre utdanningen i Afrika. Han vil gi flere afrikanere de
muligetene han fikk. Og Shuttleworth Foundation tror åpen kildekode og
fri programvare er en viktig brikke for å få til dette. Med fri
programvare får du muligheter og rettigheter til å bygge videre og
forbedre programvaren selv. Mark Shuttleworth har lang fartstid som
utvikler i Debian GNU/Linux, og er en av de sentrale personene i
Ubuntu Linux. Shuttleworths engasjement for fri programvare har blant
annet kommet til syne ved at han har deltatt på utviklersamlingen for
Skolelinux i Bergen tidligere i år.

Med pengene fra salget av Thawte og andre heldige plasseringer senere
hadde Shuttleworth muligheten til å realisere flere av sine drømmer. I
2002 ble han første afrikaner i rommet, som deltaker i en åtte dager
lang ekspedisjon til den internasjonale romstasjonen ISS.
Romstasjon-oppholdet ble opphav til et multimedieshow om vitenskap,
teknologi og matematikk spesielt rettet mot skoleungdom. Hittil har
mer enn 100 000 elever i mer enn 2000 skoler i Sør-Afrika sett showet.

Mark Shuttleworth deltar i utdelingen av årets pris som en av de som
har klart å kombinere fri programvare og kreativitet med svært lønnsom
forretningsdrift og idealisme.


Litteratur og nettressurser

NUUG: http://www.nuug.no/

Høyskolen i Oslo: http://www.hio.no/

Om prisen: http:/www.nuug.no/prisen/

Årets kandidater: http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2005/


Tidligere vinnere:

Skolelinux: http://www.skolelinux.no/

Trolltech: http://www.trolltech.com/

Snøfrix: http://www.skolelinux.org/knoppix_no/snofrix/


Årets prisutdeler:

Mark Shuttleworths hjemmeside: http://markshuttleworth.com/

Stiftelsen Shuttleworth Foundation: http://www.shuttleworthfoundation.org/

First African in Space-prosjektet: http://www.firstafricaninspace.com/

Ubuntu - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org/


Kontaktperson for NUUG: Peter N. M. Hansteen <peter at nuug.no>, telefon 980 71 263

%% $Id: brosjyre.txt,v 1.6 2005/09/02 08:47:27 peter Exp $
More information about the interesserte mailing list