Åpent brev til Kultur- og kirkedepartementet: Sett det norske språk fri

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Dec 4 13:36:01 CET 2006


Åpent brev fra NUUG til Kultur- og kirkedepartementet

Til
  Kultur- og kirkedepartementet
  Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Fra
  NUUG
  Møllergata 24, 0179 OSLO        Oslo, 2006-12-04


Sett det norske språk fri
=========================

For at de norske skriftspråkene skal overleve i dagens digitale Norge
trenger det hjelp. En velfungerende stavekontroll i elektroniske
skriveverktøy er en viktig måte å hjelpe språket vårt på. For å lage
stavekontroll for bokmål og nynorsk trengs det blant annet en liste
med alle korrekt stavede norske ord. For at dugnadsutviklede
programvareprosjekter som Skolelinux, OpenOffice.org, Firefox og
Thunderbird skal ha best mulig stavekontroll, må en slik liste over
ord være tilgjengelig uten bruksbegrensninger. Stavekontrollen for de
norske skriftspråkene som brukes i disse programmene utvikles på
dugnad.

En annen slik liste vedlikeholdes av Enhet for digital dokumentasjon
(EDD) ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet, men den er
ikke tilgjengelig uten bruksbegrensninger.

Derfor jobber nå folk i fri programvaremiljøet på dugnad for å lage en
liste med alle korrekt stavede bokmål- og nynorskord. De foreløpig 12
frivillige er i gang med å korrekturlese den fritt tilgjengelige
listen med 750 000 ord. Vi har så langt fått sjekket ca. 6500 ord, så
mye gjenstår. Hver dag spør vi oss om hvorfor dette dobbeltarbeidet er
nødvendig når ordlistene som trengs allerede eksisterer hos EDD,
finansiert nesten utelukkende med offentlige midler.

EDD vokter daglig over det norske språk. De har bygget opp en
organisasjon som tar imot tips om nye ord, og lager i samarbeid med
språkrådet en oversikt over hvilke ord som er i bruk i dag. Basert på
disse listene lages det ordbøker både på nett og papir. Nettutgaven er
tilgjengelig for alle som ikke bruker den for mye. Hvis den brukes for
ofte, stenges nettadressen til brukeren ute. De legger ikke ut listen
med korrekt stavede ord med tilhørende ordklasse og
bøyningsinformasjon. Årsaken til disse bruksbegrensningene er blant
annet avtaler med forlagene som har enerett på papirutgaven av
ordbøkene for bokmål og nynorsk.

Hvis kulturdepartementet og språkrådet mener det norske språk er verdt
å ta vare på, bør de straks få lagt ut listene i ren tekst med korrekt
stavede bokmål- og nynorskord for fri nedlasting med en lisens uten
bruksbegrensninger. Det er også en fordel om informasjon om ordklasser
og bøyning gjøres tilgjengelig på tilsvarende vis. De bør også sørge
for at bruksbegrensingene i søketjenesten for ordbøkene fjernes.
Samtidig bør de sørge for at de som vedlikeholder disse offisielle
orddatabasene er sikret finansiering til å fortsette arbeidet.

Hvis de offisielle listene ble tilgjengelige med en akseptabel lisens,
vil fri progamvare med stavekontroll kunne bruke de offisielle
listene. Dette vil frigjøre arbeidskraft til nyttigere oppgaver, og
altså medføre bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.

Vennlig hilsen,

Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG og dugnadsarbeider for den norske stavekontrollen

Kontaktpersoner

 * Petter Reinholdtsen
  epost pere at hungry.com
 * Peter N.M. Hansteen
  mobil +47 98071263
  epost peter at nuug.no

Referanser:

 * Norwegian Unix User Group <URL: http://www.nuug.no/ >
 * Det norske stavekontrollprosjektet <URL: http://no.speling.org/ >
 * Skolelinux <URL: http://www.skolelinux.org/ >
 * OpenOffice.org <URL: http://www.openoffice.org/ >
 * Firefox <URL: http://www.firefox.org/ >
 * Thunderbird <URL: http://www.mozilla.com/thunderbird/ >
 * Bokmål og nynorsk ordbok fra EDD
  <URL: http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html >
More information about the interesserte mailing list