NUUG-presentasjon "Introduksjon til bygging av Debianpakker" tirsdag 2006-01-17 18:30

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Jan 12 13:10:21 CET 2006


Norsk Unix System Brukers Forening (NUUG)[1] inviterer til medlemsmøte i
NUUG Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet
er gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

 Tid:  Tirsdag 17. januar 2006 kl. 18:30 MERK: NY UKEDAG!
 Sted: Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30[2].

  1. http://www.nuug.no/
  2. http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml

Månedens tema er "Introduksjon til bygging av Debianpakker":

 Debian er en av de mer kjente Linux-distribusjonene og er det
 filosofiske opphavet til blant annet definisjonen på Open Source.
 Debian har et eget pakkesystem, dpkg og i dette foredraget vil
 Tollef Fog Heen gi en innføring i hvordan man lager Debianpakker.
 Foredraget vil vare i om lag en time.

 Innholdet vil blant annet omfatte:
 * Hvilke deler består en debianpakke av
 * Pakking av en enkel pakke
 * Pre- og postinstallasjons og -fjerningsskript
 * Nyttige hjelpeverktøy
 * Brukerinteraksjon
 * Spørsmål og svar

 Tollef Fog Heen har vært Debianutvikler i rundt fem år. Noen av de
 større prosjektene han har jobbet med er debian-installer og
 Skolelinux. Til daglig jobber han på Ubuntu, et Debian-derivat, der
 han er ansvarlig for AMD64-støtten.

Inngangen til høyskolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet.
Parkeringsplass finnes mellom skolen og Ruseløkka skole, men det er
svært begrenset plass på denne.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på:
http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den
tilgjengelig både i PostScript[3]-, PDF[4]- og LaTeX[5]-format.

  3. http://www.nuug.no/aktiviteter/20060117-dpkg-intro/banner.ps
  4. http://www.nuug.no/aktiviteter/20060117-dpkg-intro/banner.pdf
  5. http://www.nuug.no/aktiviteter/20060117-dpkg-intro/banner.tex

Vel møtt!
More information about the interesserte mailing list