NUUG positiv til nasjonalt kompetansesenter for fri programvare

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Sun Mar 5 22:40:06 CET 2006


NUUG positiv til nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
===============================================================

Det er med glede NUUG ser initiativet til å opprette et nasjonalt
senter for fri programvare[1]. Vi har stor tro på at informasjon og
økt kompetanse om fordelene med fri programvare er det som trengs for
å bedre kvaliteten på databehandlingen i Norge.

  1  <URL:http://www.friprogramvare.org/>

NUUG er en 20 år gammel forening for profesjonelle databrukere,
programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne
standarder, fri programvare og UNIX-lignende operativsystemer. Vi har
lang erfaring med leverandøruavhengige dataløsninger. Økt brukt av fri
programvare tror vi vil bidra til færre leverandørbindinger og skape
et fungerende IT-marked i Norge.

NUUG har både firma og enkeltpersoner som medlemmer. Blant våre
firmamedlemmer er gode eksempler på selskaper i Norge som leverer
løsninger basert på fri programvare, og som utvikler fri programvare
for det internasjonale markedet. Personene som er medlemmer hos NUUG
er aktive ikke bare med utvikling av fri programvare og åpne
standarder, men jobber også med drift i flere av de store
organisasjonene i Norge. Styret i NUUG håper alle NUUG-medlemmene vil
støtte opp om dette initiativet, og bidra til at det blir en suksess.

Vi er spesielt glade for at initiativet fokuserer på brukerens frihet
når det gjelder programvare. Friheten til å endre og videredistribuere
endringer er svært viktige deler av prinsippene bak fri programvare,
og disse frihetene kommer godt fram når en velger å bruke uttrykket
fri programvare i stedet for f.eks. åpen kildekode eller åpen
programvare. Det er også viktig med innsyn, men verdien av innsyn i
hvordan programmene fungerer er kun verdt noe hvis en vet at den koden
en ser er den samme som blir brukt, og da er retten til å distribuere
programmer basert på ens egen kopi av kildekoden med de endringer en
selv har fått lagt inn helt nødvendig.

Det som er viktig er at det er brukeren av programvare som har
kontrollen over programvaren og ikke en enkelt leverandør, både for å
motvirke monopoldannelser, for å sikre borgerne innsyn i samfunnets
prosesser og for å sikre samfunnet kontrollen med egen infrastruktur.
Brukervennlige lisenser som GNU General Public License gjør dette
mulig.

NUUG deler årlig ut prisen for fremme av fri programvare, og har
arbeidsgrupper som jobber både f.eks. med IP-telefoni basert på fri
programvare, åpne standarder og video-opptak og distribusjon. Mer
informasjon om NUUG er tilgjengelig via web[2].

  2 <URL:http://www.nuug.no/>

Vi deler gjerne NUUGs erfaring om fri programvare, åpne standarder og
portable systemer det initiativtakerne av dette kompetansesenteret, og
stiller gjerne opp med vårt rikholdige kontaktnett. Hvis det er
interesse for det, så kan vi også stille med folk til gruppen som skal
fortsette arbeidet med dette initiativet.

Vennlig hilsen,
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG
More information about the interesserte mailing list