Stopmotion-prosjektet - NUUG-presentasjon 2006-12-12

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Nov 29 10:10:40 CET 2006


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG
Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er
gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

 Tid:  Tirsdag 12. desember 2006 kl. 18:30
 Sted: Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30.

Månedens tema er «Stopmotion-prosjektet -- vinneren av Rosings
studentpris 2006»:

 Stopmotion er et program for å lage stillbildeanimasjon (eng. stop
 motion animation). Dette foregår ved at man spiller av enkeltbilder
 etterhverandre kjapt nok til at øyet oppfatter bevegelsen som
 kontinuerlig. «Flukten fra hønsegården» og «Wallace & Gromit», som
 begge er produsert av Aardman Features, er typiske eksempler på
 filmer som er laget med denne teknologien. Stopmotion er delvis
 utviklet med utgangspunkt i kravspesifikasjon fra Aardman.

 Programmet er skrevet i C++ og bruker blant annet Qt og SDL. Det er
 lisensiert under GPL og er fritt tilgjenglig.

 Presentasjonen består hovedsaklig av tre emner, hvorav første del
 gir en kort introduksjon til stillbildeanimasjon; hva det er og
 hvilke teknikker som benyttes. Del to gir et innblikk i hvordan
 programmet har utviklet seg fra prosjektets start og frem til i
 dag. Til slutt blir det innsyn i tekniske detaljer og finesser, samt
 demonstrasjon.

Bjørn Erik Nilsen jobber som Software Engineer for Trolltech ASA i
Oslo hvor han utvikler Qt. Han er utdannet på Høgskolen i Gjøvik.

Inngangen til høyskolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet.
Parkeringsplass finnes mellom skolen og Ruseløkka skole, men det er
svært begrenset plass på denne.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på:
http://www.hio.no/content/view/full/36866.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den
tilgjengelig både i PostScript-, PDF- og LaTeX-format
fra <URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20061212-stopmotion/ >.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net.

Vel møtt!

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen - arrangør
More information about the interesserte mailing list