Prisen for fri programvare deles ut i Oslo 26. oktober

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Oct 19 14:39:26 CEST 2006


   Pressemelding fra Norwegian UNIX User Group (NUUG)
        Oslo, torsdag 19. oktober 2006

 PROGRAM FOR FRI PROGRAMVARE-PRISUTDELINGEN I OSLO 26. OKTOBER 2006

Prisen for fri programvare deles ut 26. oktober 2006 og programmet er
klart.

26. oktober deler for femte gang NUUG i samarbeide med Høyskolen i
Oslo ut NUUG og HiOs Pris for fremme av fri programvare. Utdelingen
finner sted på Høgskolen i Oslos festsal på Bislett i Oslo.
Arrangementet starter 17:00 og varer til 19:00. Enkel bevertning.
Utdelingsarrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og
åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som
utmerker seg med sin innsats. Prisen går til en person eller en gruppe
i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av

 o Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
 o Åpen kildekode
 o Fri programvare
 o Åpne standarder

Programmet for årets prisutdeling er klart. Vi kan glede oss over
at offentliggjøringen av årets vinner vil bli fulgt av korte
foredrag fra en rekke kunnskapsrike personer.

Årets vert er dekan ved ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo, Per
Øystein Staff, som vil åpne utdelingen og ønske alle velkommen før
ordet overtas av NUUGs leder Petter Reinholdtsen.

Til utdelingen kommer Håkon Wium Lie, teknologisjef i Opera
software. Han vil foredra om «Åpenhet varer lengst».

Bård Farstad fra fjorårets vinner, eZ Systems, vil fortelle litt om
hva som har skjedd det siste året, og gi oss et innblikk i hvordan et
vellykket fri programvareprosjekt har det i dagens Norge.

Politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Jørund
Leknes, vil foredra om regjeringens programvarepolitikk.

Juryens formann, Jakob Breivik Grimstveit, vil gi oss innblikk i juryens
vurderinger før prisen overrekkes av Jørund Leknes til årets svært
verdige vinner.

Etter arrangementet holdes prismiddag for de nominerte og utvalgte gjester.

Fristen for å nominere gikk ut 5. oktober 2006. Ved fristens
utløp var 25 nominasjoner mottatt.

Juryen for 2006 består av Hårek Haugerud, Astri Kleppe, Bård Farstad,
Jakob Breivik Grimstveit og Knut Yrvin.

Årets prisutdeler, på vegne av fornyingsministeren, er Jørund Leknes,
politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.


Litteratur og nettressurser

NUUG: http://www.nuug.no/

Høyskolen i Oslo: http://www.hio.no/

Om prisen: http:/www.nuug.no/prisen/

Årets kandidater: http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2006/

Tidligere vinnere:

Skolelinux: http://www.skolelinux.no/

Trolltech: http://www.trolltech.com/

Snøfrix: http://www.skolelinux.org/knoppix_no/snofrix/

eZ Systems: http://www.ez.no/


Kontaktpersoner for NUUG: Petter Reinholdtsen <pere at nuug.no> og 
Peter N. M. Hansteen <peter at nuug.no>, telefon 980 71 263
More information about the interesserte mailing list