Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk vant prisen for fremme av fri programvare 2006 Pressemelding fra Høgskolen i Oslo (HiO) og Norwegian Unix User Group (NUUG)

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Oct 26 18:57:11 CEST 2006


 		   Oslo, torsdag 26. oktober 2006

 		 STIFTELSEN ÅPNE KONTORPROGRAM PÅ NORSK
 	   VANT PRISEN FOR FREMME AV FRI PROGRAMVARE 2006

 Prisen gikk til stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk for organisering
 og koordinering av arbeidet med å oversette OpenOffice.org (OOo) til
 begge norske målformer. I år var det 25 nominerte kandidater, og
 prisen ble høytidelig overrakt av politisk rådgiver Jørund Leknes på
 vegne av fornyingsminister Heidi Grande Røys.

 Prisen
 
 Norwegian Unix User group (NUUG) og Høgskolen i Oslo (HiO) står bak
 prisen på 30 000 kroner. Formålet er å øke oppmerksomheten rundt fri
 programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller
 grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. I 2006 deles prisen
 ut for femte gang.
 
 Vinneren

 Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk ble opprettet i oktober 2004, og
 har som formål å øke kunnskapen og bruken av fri programvare og verdiene
 denne bygger på i offentlig og privat sektor. Hovedaktiviteten er å
 oversette, markedsføre og gjøre OpenOffice tilgjengelig for alle
 operativsystem. Stiftelsen arbeider også for å påvirke relevante aktører
 til å legge til rette for å integrere fagsystemer som f.eks. økonomi,
 saks- og arkivsystem med OpenOffice.

 - «Tilgang til programvare på sitt eget morsmål er viktig for å sikre
 at alle kan benytte seg av verktøyene vi trenger i dagens IT-Norge.
 Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk har bidratt til å sikre at
 skriveredskapene som trengs på mange arbeidsplasser nå finnes både på
 bokmål og nynorsk, og slik gjort det norske språk mer levedyktig. De
 har også økt bevisstheten rundt behovet for åpne standarder ved å
 tilby dokumentlagring på et åpent format, og bidratt til større
 valgfrihet ved å gi linuxbrukere tilgang på et fullgodt
 skriveverktøy.»

 Juryens begrunnelse

 Prisvinneren har på utmerket måte valgt handling framfor prat når det
 gjelder åpne standarder og fri programvare. Framfor å tvinge alle til og
 bruke programvare fra en leverandør, gir de alle frihet til å velge
 dataprogram på nynorsk og bokmål. Gjennom oversetting av denne fritt
 tilgjengelige kontorpakken får man også full støtte for åpne
 dokumentformat. OpenDocument er godkjent av Den internasjonale
 standardorganisasjonen (ISO). Norske brukere har fått en kontorpakke som
 fritt kan lastes ned til både profesjonell og privat bruk, på en rekke
 plattformer som Windows, Linux og Mac.

 Høgskolen i Oslo
 
 Høgskolen i Oslo (HiO) ble etablert 1. august 1994 og har i dag vel
 omkring 11 000 studenter og 1100 tilsatte.
 
 Norwegian Unix User Group
 
 NUUG er en ikke-kommersiell forening for UNIX-brukere i Norge. Det er
 over 300 medlemmer i foreningen som ble dannet i juni 1984. NUUG har
 som formål å stimulere til økt interesse og bruk av UNIX, samt å skape
 gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere.
 NUUG fungerer som kontaktorgan mot andre internasjonale UNIX-grupper
 og -organisasjoner.

 Fri programvare

 Fri programvare kan man bruke som man vil og så mye man vil, med
 full frihet til å endre og viderekopiere programvaren. Dette
 innebærer at viktige detaljer kan granskes, og problemer oppdages og
 løses, av flere gjennom fagfellevurdering. Statlige institusjoner i
 flere land krever nå bruk av åpne standarder og fri programvare:
 Folket skal ikke trenge å kjøpe seg tilgang til offentlig
 informasjon. Fri programvare sikrer at alle kan benytte seg av
 programvaren, samt lære seg hvordan den fungerer og bidra med å
 forbedre den.


 Mer info om prisen på: http://www.nuug.no/prisen/. Samtlige bilder kan
 også lastes ned fra http://www.nuug.no/prisen/bilder-2006/.

 Kontaktperson for Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk:
  Martin Hauge <martin.hauge at mrfylke.no>, telefon 71258714/95743270
  
 Kontaktperson for NUUG:
  Peter N. M. Hansteen <peter at nuug.no>, telefon 980 71 263

 Kontaktperson for HiO:
  Hårek Haugerud <Harek.Haugerud at iu.hio.no>, telefon 402 03 819
More information about the interesserte mailing list