Debattinnlegg: Sikker it-infrastruktur krever bruksrettigheter

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Apr 13 11:08:52 CEST 2007


I dagens Computerworld Norge har jeg følgende debattinnlegg på trykk.
Her er teksten for de av dere som ikke mottar papirutgaven.


Sikker it-infrastruktur krever bruksrettigheter
===============================================
av Petter Reinholdtsen, leder i foreningen NUUG

Den 15. desember 2006 lanserte regjeringen IKT-meldingen "Eit
informasjonssamfunn for alle", der et helt kapittel er viet
IT-sikkerhet. IT-sikkerhet har mange fasetter, men en av dem blir ofte
oversett.

For å ha IT-sikkerhet er det viktig at IT-brukeren har full råderett
over sitt eget sitt utstyr. Kontrollen over utstyret må ligge hos den
som eier og skal bruke utstyret, ikke hos leverandøren eller
produsenten for å sikre at infrastrukturen fortsetter å fungere
uavhengig av enkeltleverandører. I dag er det ikke alltid slik, og jeg
vil peke på noen saker der leverandørrettighetene på utilbørlig vis
har gått på bekostning av brukernes rettigheter.

Alle kommuner må ha et regnskapssystem, helst IT-basert. Når en
kommune har betalt millioner for å kjøpe et regnskapssystem ville en i
utgangspunktet tro at de har sikret seg retten til å bruke det til
systemet ikke lenger fyller deres behov. For kommunene Evenes og
Tjeldsund var det dermed en overraskelse da de i 2002 med en halvt års
varsel ble fratatt retten til å bruke regnskapssystemet sitt.
Leverandøren Ergo Ephorma ville ikke lenger vedlikeholde det.
Kommunene kunne ikke velge en annen leverandør til vedlikehold, da
opphavsrettsloven gav leverandøren monopol på dette. Kommunene måtte
kjøpe nytt regnskapssystem for 1.75 millioner, selv om det gamle
fungerte utmerket. De ble fratatt bruksretten til sitt eget
regnskapsystem.

I fjor kom det to nye eksempler. Et av dem er historien om et
automatisert parkeringshus, der innkjøringsrampene er borte og bilene
løftes på plass ved hjelp av robotteknologi. Kommunen i Hoboken, New
Jersey, eide huset og hadde kjøpt inn kontrollsystemet fra en
leverandør av slike. Kommunen var ikke fornøyd med leverandøren og sa
opp kontrakten, hvorpå leverandøren trakk tilbake kommunens tillatelse
til å bruke kontrollsystemet. Hele parkeringshuset sluttet ved dette å
fungere. En rekke biler ble holdt som gisler inntil kommunen etter
noen dager gikk med på vilkårene til leverandøren og parkeringshuset
slapp bilene ut. Det var ikke mulig for kommunen å fortsette å bruke
kontrollsystemet uten avtale med leverandøren da leverandøren hadde
monopol på systemet og kunne sperre det av hvis de ikke var fornøyd
med sin kunde. Kommunen manglet rett og slett bruksretten til sitt
eget parkeringshus, og var prisgitt godviljen til leverandøren.

Et siste eksempel fra i fjor er diskusjonen rundt innkjøp av nye
jagerfly til det norske forsvaret. Mens en i Norge diskuterer hvor
store gjenkjøpsavtaler norsk industri får glede av under utviklingen
av Joint Strike Fighter, har Storbritannia krevd fullt innsyn i og
råderett over datasystemene, slik at de ikke blir avhengige av USAs
godvilje for å ha full kontroll over flyene. Lord Drayson,
innkjøpsminister for det britiske forsvaret, slo fast at hvis de ikke
får tilgang til kildekoden vil britene ikke kunne kjøpe Joint Strike
Fighter, mens britiske parlamentsmedlemmer besøkte Washington for å
gjøre det klart at de ikke kunne godkjenne kjøp av fly der det
britiske flyvåpenet ikke hadde full kontroll over alle deler av
flyenes kontrollsystem. Hvis en ikke mener det er en god ide at det
norske flyvåpnet kan fjernstyres fra USA, bør vi i Norge gjøres som
Storbritannia, og kreve fullt innsyn i, og alle bruksrettigheter til,
kontrollsystemet for neste generasjons jagerfly. På samme måte som
kommunene bør kreve fullt innsyn i og ikke-tidsbegrensede
bruksrettigheter til sine regnskapssystemer og andre viktige
infrastruktursystemer.

Det vil i mange tilfeller være mulig å sikre viktige bruksrettigheter
gjennom kontraktsfesting, men dette er en krevende og kostbar øvelse.
Å kartlegge og prioritere alle nåværende og fremtidige behov er i
praksis ikke mulig, og selv det å forsøke er tidkrevende og dyrt.
Leverandøren skal deretter ha betalt for å binde seg til å støttte
kundens behov, i tillegg til at selve kontraktutformingen blir dyrere
når flere eventualiteter skal dekkes. Og i endel tilfeller vil
interessekonfliktene mellom leverandør og kunde gjøre det umulig å
sikre essensielle rettigheter for kunden til en akseptabel pris.

En bedre måte å sikre slikt innsyn og fulle bruksrettigheter er å
velge systemer basert på fri programvare, der hver bruker og
systemeier har rett til å se hvordan systemet er bygget opp, bruke det
som en vil, distribuere systemet til hvem en vil, og også distribuere
forbedringer og endringer. Fri programvare sikrer brukerne disse
rettighetene på bekostning av produsentens og leverandørens enerett
til å kontrollere bruken av et IT-system. En slik enerett kan som jeg
har gitt noen eksempler på gi uakseptable ulemper for det offentlige,
og det offentlige bør sikre at de ikke er avhengige av
enkeltleverandørers godvilje for å kunne fungere.


Innlegget er tilgjengelig fra
<URL:http://www.nuug.no/dokumenter/kronikk-friprog-itsikkerhet.shtml>.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG
More information about the interesserte mailing list