"Innovation Goes Public" - NUUG-presentasjon 2007-08-14

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Aug 10 15:26:32 CEST 2007


[Petter Reinholdtsen]
> 
> Medlemsmøte 2007-08-14: Innovation Goes Public
> 
> Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG
> Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er
> gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.
> 
>   Tid:   Tirsdag 14. august 2007 kl. 18:30
>   Sted:  Høgskolen i Oslo, [16]Pilestredet 35 eller
>          Universitetet i Oslo, Informatikkbygget, [17]Gaustadalléen 23.

Jeg er glad for å kunne melde at vi har nå fått bekreftet lokalene på
Høgskolen i Oslo, slik at dette møtet arrangeres i Pilestredet 35.

<URL:http://www.nuug.no/aktiviteter/20070814-pubinovation/> og
iCalender-kalenderen er oppdatert med korrekt adresse.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
En av arrangørene i NUUG Oslo
More information about the interesserte mailing list