Pressemelding fra NUUG: Nytt kompetansesenter er viktig og nyttig

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Aug 15 10:30:48 CEST 2007


Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2007-08-15.

Denne pressemeldingen finnes også tilgjengelig fra
<URL: http://wiki.nuug.no/pressemelding/200708-friprogsenter-lansering >.

Nytt kompetansesenter er viktig og nyttig
=========================================

NUUG ser i dag med glede at det nasjonale kompetansesenteret for fri
programvare som ble foreslått for et og et halvt år siden, endelig
lanseres. Fornyingsdepartementet forteller at målet med senteret er å
øke kompetansen å få mer bruk av fri programvare i kommunal og statlig
sektor, samt stimulere til økt konkurranse i programvarenæringen. Å
gjøre dette er både viktig og riktig, men på langt nær nok til å gi
alle programvareaktører like vilkår i dagens programvaremarked.

  "Åpning av et nasjonalt kompetansesenter for fri frogramvare
   bringer Norge et godt stykke videre mot å få et
   programvaremarked som fungerer i Norge",
   
sier NUUGs leder Petter Reinholdtsen.

Hvis alle programvareaktører skal få like vilkår må staten gå foran
med et godt eksempel, og gjøre sine dokumenter, bilder, lyd- og
filmopptak og annen informasjon tilgjengelig på formater som gir alle
programvarebrukere og utviklere mulighet til å bruke slik
informasjon. For å få en slik mulighet må en beskrivelse av formatene
være tilgjengelig, komplett spesifisert og uten bruksbegresninger,
dvs. være basert på åpne standarder. 

I dag legger f.eks. regjeringen.no og NRK ikke ut sine filmer i et
slikt format. Mer arbeid innen standardisering og krav om bruk av
standarder som er tilgjengelige, komplett spesifiserte og uten
bruksbegresninger ville hjelpe enormt. Hvis en i tillegg sørget for at
all programvare som utvikles for det offentliges regning gjøres
tilgjengelig som fri programvare vil en kunne bedre samarbeid mellom
ulike deler av det offentlige og slik enten redusere kostnadene eller
bedre kvaliteten på aktiviteten i det offentlige.

Lovverket er en annen hindring for å få like vilkår i
programvaremarkedet. Skolelinux-prosjektet utvikler en
programvareløsning for skoleverket, og ønsker å levere en fungerende
DVD-avspiller som del av pakken, slik at skolene kan se på sine DVDer
ved hjelp av sine datamaskiner. For å få det til å fungere må et lite
bibliotek ved navn libdvdcss legges ved, et bibliotek avledet fra
progammet som var stridstema i rettsaken mot Jon Johansen i den
såkalte DVD-saken. Dette tør ikke utviklere i Skolelinux-prosjektet
legge ved for å unngå å måtte tilbringe tiden i retten enten i Norge
eller i andre land i stedet for å bruke tiden på å lage et godt
datasystem for skolen. Det ville hjulpet fri programvareleverandører
og små programvareutviklere hvis regjering og storting jobbet for å
justere lovverket nasjonalt og internasjonalt for å fjerne slike
hindringer til et velfungerende programvaremarked.

NUUG håper at den økt kompetansen om fri programvare i offentlig
sektor og det private næringsliv vil gjøre at de feilaktige ryktene
som spres i markedet i dag ikke får så stor gjennomslagskraft som i
dag. Et viktig poeng i så måte er at en har valgt å bruke uttrykket
"fri programvare" i navnet, og dermed fokusere på brukernes frihet til
å bruke, skape og dele programvare. Disse frihetene er det som er
kjernen i fri programvaremiljøet. Det kan fjerne det feilaktige fokus
på pris, da fri programvare jo slett ikke er det samme som gratis
programvare slik enkelte later til å tro.

NUUG er en 20 år gammel forening for profesjonelle databrukere,
programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne
standarder, fri programvare og UNIX-lignende operativsystemer. Vi har
lang erfaring med leverandøruavhengige dataløsninger, og mener at økt
brukt av fri programvare tror vi vil bidra til færre
leverandørbindinger og skape et fungerende IT-marked i Norge. NUUG har
sammen med Høgskolen i Oslo gitt ut prisen for fremme av fri
programvare i Norge siden 2002.

Kontaktpersoner

Pressekontakt for NUUG,
Peter N. M. Hansteen, epost peter at nuug no, telefon +47 9807 1263

Leder i NUUG,
Petter Reinholdtsen, epost pere at hungry com

Referanser

  NUUG, http://www.nuug.no/
  
  Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, http://www.friprog.no/

$Id: pressemelding-friprog-senter-2007-08-15.txt,v 1.1 2007/08/15 08:25:06 peter Exp $
More information about the interesserte mailing list