Pressemelding: Standard Norge stemmer nei med kommentarer til OOXML

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Aug 31 14:19:10 CEST 2007


Pressemelding fra Norwegian Unix User Group, Oslo 2007-08-31

Standard Norge stemmer nei med kommentarer til OOXML
====================================================

Standard Norge har i dag sendt ut pressemelding om at Norge vil stemme
nei med kommentarer til forslaget om ISO-sertifisering av OOXML. Nei
med kommentarer er et betinget ja for ISO, som endres til et ubetinget
ja når alle kommentarene er oppfylt. Pressemeldingen fra Standard
Norge er tilgjengelig på http:// www.standard.no/imaker.exe?id=17235

Skulle gjerne sett flere kommentarer
------------------------------------
NUUG er tilfreds med resultatet, men skulle allikevel sett flere
kommentarer sendt til ISO. Argumentet om at OOXML er i direkte strid
med det allerede ISO-sertifiserte dokumentformatet ODF mener NUUG er
svært vesentlig. Leder av NUUG, Petter Reinholdsen, sier at
dobbeltsertifisering av standarder på et område kan åpne for
tilsvarende på andre områder, og at det på sikt kan bidra til å
undergrave ISOs troverdighet som standardiseringsorgan.

En prinsipielt viktig avgjørelse
--------------------------------

For oss som utvikler programvare for dokument- og
informasjonshåndtering er dette en prinsipielt svært viktig
avgjørelse, uttaler Martin Bekkelund i Nexus Consulting AS. Vi har
hele tiden fremholdt at OOXML, slik standarden foreligger, ikke kan
implementeres av andre enn Microsoft, og at standarden således ikke er
åpen slik navnet antyder.

Kontaktpersoner
---------------

Leder i NUUG
Petter Reinholdtsen, epost pere at hungry.com

Leder i NUUGs standardgruppe
Idar Tollefsen, epost idart at performancedesign.no, telefon +47 922 26 753

Deltager i NUUGs standardgruppe
Martin Bekkelund, epost martin at bekkelund.net, telefon +47 930 55 510

Referanser
----------

Pressemeldingen «Standard Norge gir et betinget ja til OOXML ISO/DIS
29500» fra Standard Norge: http://www.standard.no/imaker.exe?id=17235

Grokdoc «EOOXML objections»:
http://www.grokdoc.net/index.php/EOOXML_objections

Webskills4u.com «Using Google to Track File Format Usage on the Web»:
http://www.webskills4u.com/index.php/site/article/google_file_formats/
More information about the interesserte mailing list