Pressemelding fra NUUG: Endelig offentlige dokumenter for alle

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Dec 19 18:36:48 CET 2007


Pressemelding fra NUUG

Endelig offentlige dokumenter for alle
======================================

Regjeringen melder i dag at det offentlige blir pålagt å bruke de
åpent standardiserte formatene HTML, ODF, og PDF når de publiserer
informasjon på web. Dette er gode valg som sikrer alle aktører, både
programvareprodusenter og borgere, mulighet til å lage og bruke
dokumenter eller systemer som gir dem anledning til å delta i
samhandling med det offentlige.

 - Bruk av åpne standarder gir alle aktører like konkurransevilkår, og
  sikrer at informasjon kan tas vare på for framtiden, sier Petter
  Reinholdtsen, leder i NUUG.

En åpen standard er en spesifikasjon som er offentlig tilgjengelig,
ikke har begrensninger på å ta denne i bruk, og der vedlikeholdet av
spesifikasjonen foregår i et offentlig forum der alle som ønsker det
kan delta. Et viktig kriterium er at patenter ikke hindrer de som vil
implementere en standard fra å ta den i bruk.

ODF er et spesielt godt valg, da det er en åpen standard, vedtatt av
den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og kan brukes
av et utall ulike programsystemer, deriblant [9]OpenOffice.org og
Google Office. Det kan også håndteres av Microsoft Office takket være
en utvidelse fra SUN Microsystems. Utvidelsen fungerer med MS Office-
og Windows-utgaver fra de siste 10 årene. Microsoft har også laget en
tilsvarende utvidelse, men den er ikke like godt integrert i menyene
til MS Office.

PDF ble i desember vedtatt som en godkjent standard av ISO, og er nå
tilgjengelig derfra uten bruksbegrensinger. Enhver kan dermed bruke
dette formatet uten å bekymre seg for at eieren av rettighetene til
formatet skal stikke kjepper i hjulene. Dette er viktig for å sikre at
alle aktører kan ta konkurrere på like vilkår.

HTML har vært tilgjengelig fra The World Wide Web Consortium (W3C)
siden midten av 90-tallet, og tilgang for alle har sikret fremveksten
av webtjenester de siste 15 årene. W3C er i disse dager igang med en
oppdatering av HTML-standarden, der multimedia-støtten har fått større
fokus.

OpenOffice.org er en fritt tilgjengelig kontorpakke, som er oversatt
til begge norske målformer. Oversettingen er finansiert av stiftelsen
Åpne kontorprogram på norsk, som er et samarbeid mellom flere kommuner
og fylkeskommuner, Skolelinux og NUUG. Til TV 2 Nyhetene sier
Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys at hun ønsker
at forvaltningen internt tar i bruk åpne programvareløsninger, som
OpenOffice.org. Fornyings- og administrasjonsdepartementet tildelte
også nylig pengestøtte på kr 356.000 til videre arbeid med
oversettingen, med begrunnelsen at dette bidrar til økt nytte av
tilgjengelige åpne kontorstøtteverktøy og dermed økt utbredelse av
åpne dokumentformater i Norge.

Bruken av åpne standarder og de formatene som er valgt vil gi enklere
tilgang til offentlig informasjon for brukergrupper med spesielle
utfordringer, som blinde og svaksynte. Mulighetene som ligger i bruk
av applikasjoner tilpasset blinde, som ADRIANE og OpenOffice.org ble
vist av Klaus Knopper på et møte i NUUG Oslo for en uke siden. Der
kunne han demonstrere høyttalende OpenOffice.org på nynorsk for et
forbløffet publikum.

Kontaktpersoner
---------------
 Leder i NUUG Petter Reinholdtsen
 Epost: pere at hungry.com

 Leder av standardgruppen i NUUG Idar Tollefsen
 Epost: idart at performancedesign.no
 Telefon +47 92226753

Referanser
----------
   * Hva er en åpen standard - pressemelding juni 2005 med
    referanser til definisjoner
    http://www.nuug.no/dokumenter/standard-presse-def-200506.txt
   * Standardorganisasjonen ISO
    http://www.iso.org/
   * Standardorganisasjonen The World Wide Web Consortium
    http://www.w3c.org/
   * ODF v1.0 (ISO/IEC 26300)
    http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43485
   * PDF v1.7 (ISO/DIS 32000)
    http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45873
   * HTML v4.01 fra W3C
    http://www.w3.org/TR/html401/
   * MS Office-utvidelse for ODF fra SUN Microsystems
    http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/get.jsp
   * MS Office-utvidelse for ODF fra Microsoft
    http://odf-converter.sourceforge.net/
   * Liste over programmer som støtter ODF
    http://opendocumentfellowship.com/applications
   * OpenOffice.org - den frie kontorpakken
    http://no.openoffice.org/
   * OpenOffice.org - Oversettelse til bokmål og nynorsk
    http://no.openoffice.org/translation.html
   * Accessibility with Open Source and Free Software - presentasjon
    i Oslo med Klaus Knopper
    http://www.nuug.no/aktiviteter/20071211-accessibility/

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG

More information about the interesserte mailing list