"Manage Large Networks of Xen Virtual Machines using MLN" - NUUG-presentasjon 2007-02-13

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Feb 6 10:36:38 CET 2007


The following message is a courtesy copy of an article
that has been posted to no.org.nuug,no.it.os.unix.diverse,no.it.os.unix.linux.diverse as well.


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG
Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er
gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

 Tid: Tirsdag 13. februar 2007 kl. 18:30
 Sted: Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30.

Presentasjonen starter presis, og dørene inn til Høgskolen og
auditoriet er låst, så det er lurt å ankomme før 18:30 mens det er
folk i døra til å slippe folk inn.

Månedens tema er «Manage Large Networks of Xen Virtual Machines using
MLN»:

 Virtualization is now beyond hype. Although there are many products
 and management tools available today, they are usually tied to a
 certain virtual machine technology, such as VMware or Xen. This
 means that the management capabilities at the system administrators
 disposal are closely related to the technology chosen and available
 funds. Further, most of these tools do not sufficiently address the
 need for managing large networks of virtual machines. Operations
 such as design, deployment and long-term maintenance scale badly
 using graphical tools.

 At Oslo University College they have years experience of using
 virtual machines for student labs using both User-Mode Linux and
 Xen. They developed their own approach to virtual machine
 management based on the complex scenarios they had to create for
 their students. This led to an open source tool called MLN, which
 addresses large-scale virtual machine management using its own
 configuration language instead of a graphical interface. Using MLN
 one is able to create 120+ virtual machines in one go on a single
 physical server or to deploy a group of virtual machines across
 several physical servers without loosing control. The talk will
 showcase MLNs capabilities using the Xen virtual machine platform.

Kyrre Begnum is currently a PhD student at Oslo University College. He
holds a cand.scient. from the University of Oslo. His main research
topic is system administration.

Inngangen til høyskolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet.
Parkeringsplass finnes mellom skolen og Ruseløkka skole, men det er
svært begrenset plass på denne.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på:
http://www.hio.no/content/view/full/36866.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den
tilgjengelig både i PostScript-, PDF- og L^AT[E]X-format fra
http://www.nuug.no/aktiviteter/20070213-mln-xen/.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG.

Vi minner også om spørreundersøkelsen vi i januar gjennomfører blant
medlemmene og andre. Til nå har 39% av medlemmene svar. Besøk
https://wo.uio.no/as/WebObjects/nettskjema.woa/wa/svar?id=29946
for å delta.

Vel møtt!

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen - arrangør
Leder i NUUG
More information about the interesserte mailing list