Pressemelding: Ny og forbedret utgave av norsk stavekontroll

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Feb 20 12:53:30 CET 2007


Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2007-02-20

Ny og forbedret utgave av norsk stavekontroll
=============================================

Arbeidet med den fritt tilgjengelige stavekontrollen for bokmål og
nynorsk er kommet vesentlig videre etter at arbeidet ble startet igjen
i fjor. Siden sist er nye ord lagt til, spesielt er antallet ord i
synonymordlista kraftig utvidet og forbedret.

Stavekontrollen brukes for eksempel av kontorprogrampakken
OpenOffice.org, nettleseren Firefox og e-postleseren
Thunderbird. Stavekontrollen er den eneste for bokmål og nynorsk som
er fritt tilgjengelig uten bruksbegrensninger. Den er lisensiert i
henhold til GNU General Public License (GPL), og kan dermed brukes og
videreutvikles av alle, under betingelse av at også andre får tilgang
til endringene.

Arbeidet med stavekontrollen går ut på å lage en liste over korrekte
bokmåls- og nynorskord, som så kombineres med regler for ordbøyninger
for å lage regelfiler for ulike stavekontrollsystemer. Nye ord,
språkrådets endringer og forhåpentligvis også informasjon om
ordklasser og lignende kan dermed omsider legges inn og forbedres.

Vi inviterer alle som er opptatt av frie og gode retteprogrammer for
bokmål og nynorsk til å delta i arbeidet. I dag deltar 16 personer og
så langt er ca. 10 000 ord korrekturlest. Hele orddatabasen består av
ca. 747 tusen ord.

  «Viss dei offisielle norske ordlistene hadde fått ein fri lisens og
  dermed vært uten bruksbegrensingar, kunne arbeidet vårt blitt endå
  meir effektivt.» forteller Håvard Korsvoll, som er en av
  korrekturleserne i prosjektet.

De offisielle norske ordlistene kan i dag ikke brukes som grunnlag for
vår stavekontroll. Dette er på grunn av lisensbegrensninger på
disse. Vårt håp er at i framtiden kan stavekontrollen basere seg på de
offisielle norske ordlistene.

Språkrådet og Kirke- og Kulturdepartementet er i dialog om
finansiering av videre arbeid med de norske orddatabasene. I den
sammenheng har språkrådet bedt om finansiering til også å frigi
ordlistene på Internett med en fri lisens uten bruksbegrensninger i en
søknad datert 26. september 2006. I tillegg sendte NUUG desember 2006
et åpent brev til Kirke- og Kulturdepartementet med oppfordring om å
frigjøre de offisielle orddatabasene. Det norske
stavekontrollprosjektet støtter dette initiativet.

Det norske stavekontrollprosjektet er i kontakt med lignende
prosjekter, blant annet for å forbedre stavekontrollteknologien, for å
utveksle verktøy for vedlikehold av orddatabasen, og for å få tilgang
til relevante datasett. Et av disse prosjektene er et separat prosjekt
ved Sametinget som er i gang med å utvikle samisk stavekontroll, blant
annet for MS Word og OpenOffice.org.

Stavekontrollprosjektet for bokmål og nynorsk:
  http://no.speling.org/

Samiske korrekturverktøy
  http://divvun.no/

Norwegian Unix User Group
  http://www.nuug.no/

Kontaktpersoner:
----------------
Petter Reinholdtsen, leder i NUUG og deltager i stavekontrollprosjektet
E-post: pere at hungry.com

Håvard Korsvoll, deltager i stavekontrollprosjektet
E-post: korsvoll at gmail.com
Telefon: +47 90169108

Axel Bojer, oversettelseskoordinator i stiftelsen Åpne kontorprogrammer på
norsk og deltager i stavekontrollprosjektet.
E-post: axelb at skolelinux.no
Telefon: +47 954 32 417
More information about the interesserte mailing list