Pressemelding fra NUUG: ISO ignorerer innsigelser mot standardisering av Ecmas OOXML dokumentformat

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Mar 14 15:10:30 CET 2007


Pressemelding fra NUUG
Oslo, 2007-03-14

ISO ignorerer innsigelser mot standardisering av Ecmas OOXML dokumentformat
===========================================================================

Ecmas OOXML-dokumentformat, som er en nøyaktig beskrivelse av
Microsofts XML-formater i Office 2007-pakken, vil nå bli sendt til
fast-track-avstemning. Dette meddeler sekretariatsjefen for ISOs og
IECs JTC 1-sekretariat, Lisa Rajchel, i en e-post 11. mars. Forslaget
sendes ut uten noen form for rettelser, som standardforslag ISO/IEC
DIS 29500.

Dette skjer etter en 1 måneds høring blant JTC 1s medlemmer, hvor 20
lands standardiseringsorganer har skrevet om en rekke omfattende
motsetninger i forhold til andre ISO- og IEC standarder. Ecma har i et
dokument på 58 sider avvist alle innvendingene, og oppfordret JTC 1
til bare å sende dokumentet til endelig avstemning, noe JTC 1
etterkom.

Det er svært vanskelig å tro at JTC 1 har konsultert alle de nasjonale
standardiseringsorganene som har fremhevet mulige konflikter, og at de
i fellesskap har prøvd å løse konfliktene, slik JTC 1s regler krever.
Dette kan være på bakgrunn av Ecmas bastante avvising av alle
konflikter. Kutyme i JTC 1 er at man tar alle kommentarer alvorlig, og
ikke avviser dem over én kam. Det kan komme klager på prosedyren som
er fulgt.

JTC 1s beslutning kan oppfattes på flere måter. Fra Ecma og Microsofts
side kan man fort komme i gang med endelig avstemning, og slik fortere
innhente forspranget ODF-standarden har. ODF-standarden ISO/IEC 26300
ble vedtatt av ISO og IEC i mai 2006, og offentliggjort desember 2006.
Den er implementert av en rekke produkter som OpenOffice.org, Koffice,
Abiword, Google Docs og Lotus Notes, og det er flere plugins til MS
Office XP, 2003 og 2007 fra bl.a Microsoft selv (i en open
source-versjon) og fra Sun. En rekke regjeringer har lagt seg på ODF,
bl.a. Brasil, India, Frankrike, Belgia, Finland, Malaysia og
Sør-Afrika, og delstaten Massachusetts i USA og regionen Extremadura i
Spania. EUs IDABC råd for offentlig forvaltning anbefaler også ODF, og
bare ODF, til det offentlige i alle EUs medlemsland. Hele operasjonen
rundt standardiseringen av OOXML kan ses som Microsofts kamp for å
stoppe eller reversere tapene hos det offentlige i mange stater, der
utsikten til en åpen dokumentstandard på gratis open-source lisensiert
programvare og frigjøring fra Microsofts jerngrep ellers har vært
svært forlokkende. Microsoft kan kanskje ved massiv påvirkning av
standardiseringsorganene i de forskjellige landene få stemt gjennom
standarden, som presist beskriver deres MS Office 2007.

På den annen side kan motstanderene av OOXML ved en rask avstemning
kanskje stemme ned forslaget, og slik unngå å kaste bort mer tid på
Microsofts forsøk på å gjøre sitt produkt til en internasjonal
standard. Det er rimelig uhørt at man lager en internasjonal standard
som er bundet til en enkelt leverandørs produkt, på en slik måte at
den implementerer en rekke versjoner av produktet med alle deres
merkverdigheter. Ecma-forslaget foreskriver at standarden ikke skal
avvike fra Microsofts produkt overhodet. Dette gir Microsoft en stor
fordel, alle andre implementasjoner er per definisjon annenrangs.
Forøvrig vil det være nærmest umulig å implementere OOXML fullt ut, da
den er svært omfattende (over 6000 sider) og ikke er fullt ut
spesifisert. F.eks. sies det en del steder i dokumentasjonen: "gjør
som i Word 97" uten nærmere beskrivelse.

Hva vil så skje ved avstemningen? Det er vanskelig å si, spesielt når
det er så stor uenighet om forslaget. Men for å godkjenne forslaget må
to kriterier være oppfylte:

 1. 2/3 av P-medlemmene i JTC 1 skal stemme for. Det er i dag 30
  P-medlemmer i JTC 1, men det kan godt komme flere før avstemningen
  er slutt. Blanke stemmer og ikke-avgitte stemmer telles ikke med.
  Det kan være en del land der man ikke kan bli enige om å stemme ja
  eller nei, disse vil rimeligvis stemme blankt. Dette kan redusere
  det totale antall avgitte stemmer og dermed gi nei-stemmene større
  vekt.

 2. Ikke mer enn 1/4 av totalt avgitte stemmer er negative. Her teller
  O-medlemmer med. I øyeblikket har JTC 1 42 O-medlemmer.
  OOXML-forslaget vil nå bli sendt til offentlig høring. I Norge er
  det Standard Norge som står for denne, og alle interesserte kan
  bidra med kommentarer. Man behøver ikke å være medlem i Standard
  Norge.

Keld Simonsen fra NUUGs standardiseringsutvalg mener det er dårlig
nytt for brukerne hvis det blir to standarder for
dokumentformater. Dette vil nødvendigvis føre til dobbeltarbeid når
begge standarder skal støttes, ellers kan man ikke lese hverandres
dokumenter. Og nødvendigvis vil det føre til at noen brukere ikke kan
lese andres dokumenter, fordi de ikke har nødvendig
programvare. Særlig vil OOXML-dokumenter bety at Linux-brukere
utelukkes da MS Office ikke finnes for Linux. Meningen med åpne
standarder er nettopp at de kan implementeres på alle plattformer, men
OOXML er så omfattende og Microsoft-spesifikk at den bare kan
implementeres fullt ut på en Microsoft-plattform.

Keld Simonsen ser heller at ODF- og Microsoft-folkene arbeider sammen
om et felles format, da ODF og OOXML grunnleggende handler om det
samme: helt vanlige kontorformater i XML. Microsoft kunne så
implementere sin bakoverkompatibilitet som utvidelser til standarden.

Han mener videre at det ikke hører noen steder hjemme at en
internasjonal standard skal være bundet til slavisk å følge et enkelt
firmas produkt, til og med i flere varianter. Dette gir en urimelig
konkurransefordel til dette firmaet, når et av formålene med en åpen
standard nettopp er at den sikrer lik konkurranse.

Microsoft kan heller ikke være tjent med å ha så stor motstand mot
standarden sin i miljøet , mener han. Dette vil bare generere mer
motstand mot den store bedriften fra Redmond, USA.

Han håper at Microsoft ikke får vedtatt spesifikasjonen sin som
ISO-standard. Du kan hjelpe til med dette ved å gi dine kommentarer
til Standard Norge, kontakt dem via http://standard.no.

NUUG er en forening for Unix, åpne systemer og åpne standarder. NUUG
er aktiv i åpen standardisering av UNIX, Linux, programmeringsspråk,
og støtte til språk.

Kontaktpersoner
---------------

Keld Simonsen, epost: keld at rap.no

Idar Tollefsen, epost: idart at performancedesign.no
telefon +47 92226753
More information about the interesserte mailing list