Kunnskapsbasert Engineering med Common Lisp - NUUG-presentasjon 2007-04-10

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Mar 30 10:03:33 CEST 2007


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG
Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er
gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

 Tid: Tirsdag 10. april 2007 kl. 18:30
 Sted: Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30.

Presentasjonen starter presis, og dørene inn til Høgskolen og
auditoriet er låst, så det er lurt å ankomme før 18:30 mens det er
folk i døra til å slippe deltagerne inn.

Månedens tema er «Kunnskapsbasert Engineering med Common Lisp»:

 Kunnskapsbasert Engineering (KBE) er en programmeringsteknologi og
 -metodologi for å utvikle programmer som gjør automatisk design av
 sammensatte gjenstander -- enhver ting hvis egenskaper og
 komponenter vil variere i tråd med klart definerte regler. Disse
 reglene beskriver hvordan alle vesentlige aspekter av gjenstandene
 arter seg under ulike forutsetninger og forhold. Dermed vil
 KBE-systemet produsere gyldige design som vil variere avhengig av
 konteksten -- f.eks. kostnadsrammer, kundegrupper, ulike lovverk,
 valg av teknologier, eksterne faktorer som råvarepriser, etc. Siden
 det ofte er en langvarig og arbeidskrevende prosess å utarbeide
 slike design manuelt, vil KBE-systemet gi mulighet til vesentlig mer
 eksperimentering med ulike løsninger.

 Teknisk kan KBE-systemer beskrives som «objektorienterte regneark».
 I sin kjerne består de vanligvis av et objektorientert
 programmeringsspråk utvidet med mekanismer for å registrere
 avhengigheter mellom verdier.

 KBE-utviklingsverktøy har tradisjonelt vært basert på Common Lisp.
 Delvis kommer det av at KBE vokste ut av «Kunstig
 Intelligens»-aktivitetene på 1970 og 80-tallet, og delvis kommer det
 av at Lisps interaktivitet og makrosystem gjør det godt egnet som
 underliggende språk man kan bygge mer engineering-nære spesialspråk
 oppå. KBE-verktøyet Selvaag BlueThink bruker er basert på Lisp, og
 selskapet har 10 Lisputviklere i sin KBE-gruppe.

Kristoffer Kvello er fagsjef KBE hos Selvaag BlueThink. Han har
hovedsakelig jobbet med KBE siden 1996 (avbrutt av et kort opphold da
han jobbet med Internet-systemer i Telenor). Han er mest vant med
Lisp, og bruker til daglig trygg, lisensiert programvare fra
Microsoft.

Inngangen til høyskolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet.
Parkeringsplass finnes mellom skolen og Ruseløkka skole, men det er
svært begrenset plass på denne.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på:
http://www.hio.no/content/view/full/36866.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den
tilgjengelig både i PostScript-, PDF- og LaTeX-format fra
http://www.nuug.no/aktiviteter/20070410-kbe-lisp/.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG.

Minner også om maimøtet 8. mai, med tema "Release Management in Free
Software Projects".

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG og en av arrangørene i NUUG Oslo
More information about the interesserte mailing list