Pressemelding fra NUUG: Kattegjetere under lupen

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed May 2 12:17:10 CEST 2007


Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2007-05-02

Kattegjetere under lupen
========================

Å få hundrevis av frivillige til å trekke i samme retning kan ha mange
fellestrekk med å gjete katter. Like fullt er det dette en rekke fri
programvareprosjekter har lykkes med når de har laget kompilatorer,
operativsystemer, tekstbehandlere og en rekke andre eksempler på store
programsystemer utviklet av frivillige på dugnadsbasis. Hva er det som
får dem til å lykkes?

Dette er et av spørsmålene Martin Michlmayr har forsket på i sin
doktorgrad på Universitetet i Cambridge i England. Hans forskning har
vært innen kvalitetssikring av store fri programvareprosjekter, og med
fokus på tidsbasert utgivelsesstyring. Han har analysert
Debian-prosjektet, kompilatoren GCC, skrivebordsomgivelsen GNOME,
operativsystemkjernen Linux, tekstbehandlingspakken OpenOffice.org,
publiseringsløsningen Plone og den grafiske omgivelsen X.org, og
dokumentert problemer og mulige løsninger på disse.

Forskningsresultatene er temaet for foredragsturneen Martin Michlmayr
gjennomfører i Norge perioden 8. til 11. mai. Arrangør er NUUG i
samarbeid med NUUG Oslo, NUUG Stavanger og lokale brukergrupper.

Martin Michlmayrs foredrag arrangeres

* i Oslo tirsdag 8. mai kl 18:30, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Oslo,
   - Vika, Cort Adelersgt. 30.

* i Grimstad onsdag 9. mai kl 14:15, Auditorium F, Høgskolen i Agder, 
  Grooseveien 36.

* i Stavanger torsdag 10. mai kl 18:30, CoreTrek Application AS 
  Hanaveien 4-6, Sandnes.

* i Bergen fredag 11. mai kl 19:00, Auditorium PI, Autogården (Matematisk 
  institutt, Universitetet i Bergen), Johannes Bruns gate 12.

Se også NUUGs informasjonsside på
<http://www.nuug.no/aktiviteter/20070508-relman-freeprogproj/> for
oppdatert informasjon.

NUUG er en ikke-kommersiell forening som arbeider for utbredelse av
UNIX-liknende systemer, fri programvare og åpne standarder i
Norge. Foreningen ble dannet i 1984, og sto bak opprettelsen av EU-Net
og Norges første kommersielle Internet-tjeneste. NUUG deler årlig ut
Prisen for fremme av fri programvare i Norge i samarbeid med Høgskolen
i Oslo. NUUG er tilknyttet USENIX som en nasjonal gruppe. I tillegg
fungerer NUUG som kontaktorgan mot andre internasjonale grupper og
organisasjoner med tilsvarende interesseområder.

Kontaktpersoner
---------------
Martin Michlmayr, epost tbm at cyrius com

Oslo: Petter Reinholdtsen, epost pere at hungry com

Grimstad: Mikael Snaprud, epost mikael snaprud at hia no, telefon 9186 2892

Stavanger: Morten A. Middelthon, epost morten at nuug no, telefon 9078 3708

Bergen: Peter N. M. Hansteen, epost peter at nuug no, telefon 9807 1263

Pressekontakt for NUUG er Peter N. M. Hansteen.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG
More information about the interesserte mailing list