NUUG-pressemelding: Et lite standardskritt i riktig retning

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri May 11 15:32:23 CEST 2007


Pressemelding fra NUUG 2007-05-11.

Et lite standardskritt i riktig retning
=======================================

NUUG er fornøyd med at regjeringen har tatt et lite skritt i riktig
retning med dagens annonsering av et første utkast til
referansekatalog over anbefalte og obligatoriske standarder for
offentlig sektor. Det er dog langt igjen. NUUG er derfor spesielt
fornøyd med at standardrådet i valget av PDF, ODF og UTF-8 som
obligatoriske standarder har lagt til grunn en definisjon av åpne
standarder som sikrer alle aktører like vilkår i markedet. NUUG håper
denne definisjonen legges til grunn også framover og blir et krav når
framtidige spesifikasjoner og standarder vurderes.

De legger til grunn at "En åpen standard kjennetegnes ved at den er
anerkjent og vil bli vedlikeholdt av en ikkekommersiell organisasjon,
og det løpende utviklingsarbeidet foregår på basis av
beslutningsprosesser som er åpne for alle interesserte parter.
Standarden er publisert og dokumentasjonen er tilgjengelig, enten
gratis eller til en ubetydelig avgift. Det må være tillatt for alle å
kopiere, distribuere og bruke standarden gratis eller for en ubetydelig
avgift. Den intellektuelle rettighet knyttet til standarden (eks.
patenter) er gjort ugjenkallelig tilgjengelig, uten royalty. Det er
ingen forbehold om gjenbruk av standarden.". Dette er i tråd med NUUGs
syn på hva som er en åpen standard, og sikrer at fri
programvareutviklere og andre har mulighet til å lage løsninger som
følger standarden.

En unngår dermed situasjoner som med Macromedia Flash, der
spesifikasjonen kun er tilgjengelig for de som blant annet går med på
vilkåret at de ikke skal lage konkurrerende avspiller som støtter
Flash, og situasjoner som med OOXML der spesifikasjonen på 6000 sider
er ufullstendig og enkelte steder henviser til hvordan MS Excel
oppfører seg.
 - Standardrådet har i dag tatt et lite steg i riktig retning, og
  NUUG setter pris på at de åpne standardene som ble med i første
  utgave av katalogen gir like vilkår for alle, og sikrer at fri
  programvareleverandører fullt ut kan konkurrere om å levere
  løsninger som fungerer i offentlig sektor, sier NUUGs leder Petter
  Reinholdtsen.

Et område som kanskje bør få mer oppmerksomhet er de feltene der det i
dag mangler åpne standarder, eller der de standardene som finnes er
utilstrekkelige. Regjeringen burde gjøre en innsats for å identifisere
slike områder, og få på plass standardiseringsarbeide slik at disse
feltene også får et åpnet marked.

NUUGs standardgruppe gleder seg til å komme igang med sin
høringsuttalelse, og å gi innspill på hvilke standarder som bør brukes
av det offentlige fremover.

Kontaktpersoner
---------------
Petter Reinholdtsen
Epost: pere at hungry.com

Idar Tollefsen
Epost: idart at performancedesign.no
Telefon +47 92226753

Referanser
----------
 * Hva er egentlig en standard - pressemelding juni 2005
  http://www.nuug.no/dokumenter/standard-presse-def-200506.txt

Vennlig hilsen,
--
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG
More information about the interesserte mailing list