Prisen for fremme av fri programvare i Norge, 2007

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed May 23 12:02:01 CEST 2007


Prisen for fremme av fri programvare i Norge, 2007


NUUG og HiO har gleden å melde at det for sjette gang blir delt ut en
pris til en person, gruppe eller bedrift som har gjort en fremragende
innsats for fri programvare i Norge.

Nominasjonsperioden til årets pris er innledet. Arrangørene ber om
forslag til kandidater som har gjort seg fortjent til den etter
følgende kriterier:

 Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til
 utviklingen av, eller fremmet bruk av

 * Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
 * Åpen kildekode
 * Fri programvare
 * Åpne standarder

Nominasjoner med tilstrekkelig begrunnelse sendes så snart som mulig
og senest 1. september 2007 til pris-nominasjon at rt.nuug.no

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon:

 * Begrunnelse for hvorfor den nominerte fortjener prisen
 * Kontaktinformasjon (epost, URL, tlf eller postadresse) for
  de som blir nominert
 * Kontaktinformasjon for forslagsstiller

Personer og organisasjoner som har vært nominert tidligere kan
nomineres på nytt. Tidligere vinnere kan ikke nomineres på nytt med
samme begrunnelse som da de vant prisen. Tidligere vinnere er
Skolelinux (2002), Trolltech (2003), Snøfrix (2004), eZ Systems (2005)
og Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk (2006).

Informasjon om nominasjonene vil bli lagt ut fortløpende på web på
http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2007/.

Mer informasjon finnes på NUUG sine web-sider om prisen på
http://www.nuug.no/prisen/.

Spørsmål om prisen og utdelingen kan sendes til styreformann Petter
Reinholdtsen på epost pere at hungry.com eller til NUUGs pressekontakt
Peter N. M. Hansteen på epost peter at nuug.no eller telefon 98 07 12 63.
More information about the interesserte mailing list