Minner om Medlemsmøte 2007-10-09: Hva prosjektledere bør vite om softwareutviklere

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Oct 8 12:32:24 CEST 2007


Medlemsmøte 2007-10-09: Hva prosjektledere bør vite om softwareutviklere

Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo.
Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis.
Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

    Tid:  Tirsdag 09. oktober 2007 kl. 18:30
    Sted: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35.

Presentasjonen starter presis, og dørene inn til auditoriet er låst,
så det er lurt å ankomme før 18:30 mens det er folk i døra til å
slippe deltagerne inn.

Månedens tema er «Hva prosjektledere bør vite om softwareutviklere»:

Softwareutviklingsprosjekter har en tendens til å gå over tid og budsjett.
Dette er det mange grunner til. Foredraget vil legge hovedvekt på en
gjennomgåelse av den psykologiske faglitteraturen på området gjennom de
siste femten år. Den kan deles i to: Den som er utført av ingeniører, og
den som er utført av psykologer. Ingeniørene ser på det vi er interessert
i, altså hvilke variabler som fører til produktivitet, men de har en
tendens til å gjøre veldig pussige metodevalg, slik at resultatene blir
vanskelige å integrere med eksisterende kunnskap. Psykologene pleier å
holde seg til ortodoks og nyttig metodevalg, men pleier å studere veldig
perifere ting, som hva som skal til for at programmerere skal bli glade
i hverandre.

Rolf Lindgren er psykolog fra UiO. Han har utviklet SMS-applikasjoner i
Java og MySQL, og skrev koden som konverterte UiOs studiehåndbøker fra
studiekonsulentenes XML-dokumenter til pdf for utskrift. Han deltok i, og
ledet avslutningen av, et treårig forskningsprosjekt ved Det Norske Veritas
som hadde som formål å identifisere menneskelige risikofaktorer i
softwareutviklingsprosjekter.
Han er seniorrådgiver i Dignus rekruttering og rådgivning.

Inngangen til høyskolen er ved trikkeholdeplassen Holbergs plass.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG
og at NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG.

Vel møtt!

_______________________________________________
medlemmer mailing list
medlemmer at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/medlemmer


 

More information about the interesserte mailing list