NUUG-pressemelding: Operas Håkon Wium Lie presenterer One Laptop Per Child

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Oct 9 09:53:15 CEST 2007


   Pressemelding fra Norsk Unix systembrukeres forening (NUUG)
         Oslo, onsdag 9. oktober 2007

  Operas Håkon Wium Lie presenterer One Laptop Per Child under
    utdelingen av friprog-prisen i Oslo 11. oktober 2007

Prisen for fri programvare i Norge deles ut 11. oktober 2007, i en
seremoni der One Laptop Per Child-initiativet står svært sentralt.
Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte og starter
kl. 17:00 i Høgskolen i Oslos festsal på Bislett.

Initiativet One Laptop Per Child sprang ut av miljøet rundt MIT Media
Lab, med en visjon om at tilgjengeliggjøring av teknologi bygd på åpne
standarder og fri programvare skal kunne bidra til bedre utdannelse
for barn i fattige land og dermed bidra til å fremme positiv
samfunnsutvikling i vanskeligstilte deler av verden. 

Ett konkret resultat av denne tanken foreligger nå i form av
maskinen XO, som består av miljøvennlig og energisparende maskinvare
med åpne spesifikasjoner og brukervennlig fri programvare. I sitt
foredrag ved utdelingen 11. oktober i Oslo vil Håkon Wium Lie, teknisk
direktør i Opera Software og OLPC-entusiast, gi praktiske
demonstrasjoner av maskinen som er planlagt fremstilt i millioner av
eksemplarer for bruk over hele verden og orientere om prosjektet.
Dette er en av svært få sjanser til å se XO-maskiner i bruk i vår del
av verden.


Om prisen for fremme av fri programvare

11. oktober deler for sjette gang NUUG i samarbeide med Høyskolen
i Oslo ut NUUG og HiOs Pris for fremme av fri programvare

Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og
åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som
utmerker seg med sin innsats. Prisen går til en person eller en gruppe
i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av

 o Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
 o Åpen kildekode
 o Fri programvare
 o Åpne standarder

Årets vert er rektor ved Høgskolen i Oslo, Sissel Østberg som vil åpne
utdelingen.

Deretter ønsker NUUGs leder Petter Reinholdtsen velkommen til utdelingen 
og orienterer om arbeidet med prisen.

Fjorårets vinnere, Stiftelsen åpne kontorprogram på norsk ved Axel
Bojer gir oss så et tilbakeblikk på året som har gått siden stiftelsen
ble tildelt prisen.

FAIRs leder Knut Foseide og utviklingssjef Espen Myrland orienterer så
om FAIRs virksomheter og fri programvare i bistandsarbeid.

Håkon Wium Lie, teknisk direktør i Opera, orienterer om One Laptop Per
Child-prosjektet og demonstrerer en av maskinene i bruk.

Juryens leder Conrad Newton vil gi oss innblikk i juryens vurderinger
før prisen overrekkes av Håkon Wium Lie til årets svært verdige
vinner, og det hele avsluttes av NUUGs leder Petter Reinholdtsen.

Etter arrangementet holdes prismiddag for de nominerte og utvalgte gjester.

Fristen for å nominere gikk ut 1. september 2007. Ved fristens
utløp var 18 nominasjoner mottatt.

Juryen for 2007 består av Axel Bojer (Stiftelsen åpne kontorprogram på
norsk), Bård Farstad (eZ systems), Conrad Newton (Snøfrix), Knut Yrvin
(Trolltech), Hårek Haugerud (HiO) og Håvard Fosseng (sekretær).

Årets prisutdeler er Håkon Wium Lie, teknisk direktør i Opera
Software. Håkon Wium Lie har bakgrunn fra MIT Media Lab og W3C, er
kjent for sitt arbeid for åpne standarder og særlig som viktigste
opphav til standarden CSS (Cascading Style Sheets). Og altså
entusiast for One Laptop Per Child-prosjektet.


Litteratur og nettressurser

NUUG: http://www.nuug.no/

Høyskolen i Oslo: http://www.hio.no/

Om prisen: http:/www.nuug.no/prisen/

Årets kandidater: http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2007/

Tidligere vinnere:

Skolelinux: http://www.skolelinux.no/

Trolltech: http://www.trolltech.com/

Snøfrix: http://www.skolelinux.org/knoppix_no/snofrix/

eZ systems: http://ez.no/

Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk:
 http://no.openoffice.org/translation.html#stiftelsen

Årets prisutdeler:

Håkon Wium Lie:	 http://people.opera.com/howcome/

Prosjektet One Laptop Per Child: http://laptop.org/

Kontaktpersoner for NUUG: Petter Reinholdtsen <pere at nuug.no> og 
Peter N. M. Hansteen <peter at nuug.no>, telefon 980 71 263.
More information about the interesserte mailing list