Linpro AS vant prisen for fremme av fri programvare 2007

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Oct 11 17:21:02 CEST 2007


      Pressemelding fra Høgskolen i Oslo (HiO) og
         Norwegian Unix User Group (NUUG)

          Oslo, torsdag 11. oktober 2007

               LINPRO AS
      VANT PRISEN FOR FREMME AV FRI PROGRAMVARE 2007

Prisen gikk til Linpro AS for langvarig arbeid med og for fri
programvare i en bransje i rask utvikling. I år var det 18 nominerte
kandidater, og prisen ble høytidelig overrakt av Håkon Wium Lie,
teknisk direktør i Opera Software.

Prisen

Norwegian Unix User group (NUUG) og Høgskolen i Oslo (HiO) står bak
prisen på 35 000 kroner. Formålet er å øke oppmerksomheten rundt fri
programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller
grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. I 2007 deles
prisen ut for sjette gang.

Vinneren

Linpro AS ble stiftet av Dag Asheim i 1995. De tilbyr profesjonell
rådgivning, utviklingstjenester, kurs, support og drift basert på
fri programvare. Selskapet er involvert i en rekke åpen
kildekode-prosjekter og blant de rundt 90 ansatte finner vi noen av
markedets fremste eksperter på sine fagområder.

Juryens begrunnelse

Selskapet var blant de første i Norge som satset hele sin virksomhet
på fri programvare, før Linux og fri programvare var kjent for folk
flest. Vinneren har vist at man utmerket kan leve av fri programvare
på kommersielt grunnlag.

Linpro har i alle år hjulpet til med fri programvare-dugnaden. Det
være seg ved å stille til disposisjon e-postlister og
utviklingsressurser, eller å stoppe ulovlige metoder fra monopolister.

Linpro har jobbet aktivt med å spre kunnskap om fri programvare,
samt øke kvinneandelen i en tradisjonelt mannsdominert
bransje. Dette viser at samfunnsansvar går hånd i hånd med ønsket om
mer konkurranse i programvarebransjen.

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo (HiO) ble etablert 1. august 1994 og har i dag vel
11 000 studenter og 1100 tilsatte.

Norwegian Unix User Group

NUUG er en ikke-kommersiell forening for folk i Norge med interesse
for UNIX-lignende operativsystemer, åpne standarder og fri
programvare, dannet i juni 1984. Formålene er å stimulere til økt
interesse for og bruk av UNIX-lignende operativsystemer, åpne
standarer og fri programvare, samt skape gode vilkår for utveksling
av informasjon og erfaring mellom brukere. NUUG fungerer som
kontaktorgan mot andre internasjonale UNIX-grupper og -organisasjoner.


NUUG er en ikke-kommersiell forening for UNIX-brukere i Norge. Det
er over 300 medlemmer i foreningen som ble dannet i juni 1984. NUUG
har som formål å stimulere til økt interesse og bruk av UNIX, samt å
skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom
brukere. NUUG fungerer som kontaktorgan mot andre internasjonale
UNIX-grupper og -organisasjoner.

Fri programvare

Fri programvare kan man bruke som man vil og så mye man vil, med
full frihet til å endre og viderekopiere programvaren. Dette
innebærer at viktige detaljer kan granskes, og problemer oppdages og
løses, av flere gjennom fagfellevurdering. Statlige institusjoner i
flere land krever nå bruk av åpne standarder og fri programvare:
Folket skal ikke trenge å kjøpe seg tilgang til offentlig
informasjon. Fri programvare sikrer at alle kan benytte seg av
programvaren, samt lære seg hvordan den fungerer og bidra med å
forbedre den.

Mer info om prisen på: http://www.nuug.no/prisen/. Samtlige bilder
kan også lastes ned fra http://www.nuug.no/prisen/bilder-2007/.

Kontaktperson for Linpro AS:
 Adm. dir. Trond Heier: <trond.heier at linpro.no>, telefon 2154 4144

Kontaktperson for NUUG:
 Peter N. M. Hansteen <peter at nuug.no>, telefon 9807 1263

Kontaktperson for HiO:
 Hårek Haugerud <Harek.Haugerud at iu.hio.no>, telefon 4020 3819
More information about the interesserte mailing list