FSCONS: Konferens kring Fri Programvara i Göteborg 7-8/12

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Oct 23 11:49:29 CEST 2007


NUUG ønsker å videreformidle denne annonseringen.  NUUGs leder Petter
Reinholdtsen er medlem i prisjuryen hos FSCONS som skal vurdere
nominasjoner til en skandinavisk fri programvarepris.

----- Forwarded message from Henrik Sandklef via RT <sekretariat at nuug.no> -----

Subject: FSCONS: Konferens kring Fri Programvara i Göteborg 7-8/12
Date: Sun, 07 Oct 2007 12:29:03 +0200
From: aktive at nuug.no

Hejsan,

 7-8 December på ITUniversitetet i Göteborg i Sverige hålls en konferens
vars centrala tema är Fri Programvara.

 På konferensen kommer en hel del tekniska projekt att presenteras.
Vidare kommer du kunna se föredrag av mer social och politisk karaktär.
För ett (preliminärt) schema:
  http://www.fscons.org/programme

 Är det något projekt/talare du saknar på konferensen eller kanske vill
du själv hålla en kortare presentation av ditt eget projekt:
  http://www.fscons.org/lightningtalks
  http://www.fscons.org/propose-event

 Du registrerar dig online. I konferensen-avgiften ingår bla lunch,
lättare middag, kaffe & bullar, Tshirt samt självklart inträde till alla
presentationer. Du kan läsa mer här:
 http://www.fscons.org/register

 Läs mer på: www.fscons.org

 Välkommen!

----- End forwarded message -----

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG
More information about the interesserte mailing list